26 milliarder er fordelt

Politikere enige om næste års budget i regionen

Et samlet budget på mere end 26 milliarder kroner blev i dag fordelt, da Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Fælleslisten indgik aftale om næste års budget i Region Midtjylland.

- Aftalen er udtryk for økonomisk ansvarlighed. Vi skal holde stramt i tøjlerne, og det gør vi. Men når det er sagt, er jeg meget tilfreds med, at der i en tid med stram økonomi er skabt plads til

flere nye initiativer end forventet, fordi der er styr på pengene. Vi kan købe mere udstyr selv i stedet for at lease, og det giver nye muligheder, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Store byggerier fylder i budgettet

Region Midtjylland har i 2014 et anlægsbudget på cirka 2,6 milliarder kroner.

På anlægssiden er det blandt andet projektet med Det Nye Universitetshospital i Skejby, som fylder i budgettet. Her har regionen afsat 1,571 milliarder kroner.

Derudover er der afsat penge til udbygning og modernisering af regionshospitalerne i Randers, Horsens og Silkeborg og til opførelsen et nyt psykiatrisk center i Skejby, som skal afløse det nuværende hospital i Risskov.

Penge til afdelinger i Horsens og Randers

Også retspsykiatrien er tilgodeset med nye midler. Her afsættes syv millioner kroner til at omlægge et almenpsykiatrisk sengeafsnit til et retspsykiatrisk sengeafsnit.

Derved sikres det, at psykiatriske patienter, som er dømt for en lovovertrædelse, får en specialiseret behandling. Samtidig aflastes de almenpsykiatriske afdelinger i blandt andet Horsens og Randers.

Ny behandling til kræftpatienter i Aarhus

I anlægsbudgettet, som beskrives som værende "historisk højt", afsættes der i alt 50 millioner kroner til at medfinansiere udgifter til det anlæg for partikelterapi, som Folketinget har besluttet at placere i Aarhus.

Anlægget skal give specialiseret kræftbehandling til især børn og personer med kræftsvulster på meget følsomme områder som for eksempel øjne og hjerne.

- Vi har stillet en gratis byggegrund til rådighed og afsætter nu 10 millioner kroner i 2014, 20 millioner kroner i 2015 og atter andre 20 millioner kroner i 2016 til etableringen, siger Bent Hansen.

Derudover har Region Midtjylland blandt andet afsat 16 millioner kroner til at forebygge overbelægning.