24 hospitalsstillinger nedlægges

Sygehusene i Randers og Grenaa skal spare i alt 17 millioner kroner. Det betyder færre ansatte og sengepladser.

Medarbejderne på Regionshospitalet Randers/Grenaa er blevet præsenteret for konsekvenserne af en omfattende sparerunde i Region Midtjylland.

I alt skal hospitalet spare 17 millioner kroner. De to af dem er et særskilt sparekrav for hospitalet i Grenaa. Det betyder, at 24 stillinger nedlægges og 12 sengepladser forsvinder.

Ifølge et notat fra Region Midtjylland vil ledelsen arbejde på, at de berørte medarbejdere tilbydes andre stillinger, mens fyringer er sidste udvej.

Hospitalet gennemførte også tidligere på året en sparerunde med nedlæggelse af 59 stillinger, så alt i alt med udgangen af 2010 har hospitalet altså nedlaget hele 73 stillinger.

Og flere stillingsreduktioner lurer i fremtiden. Lykkes det at effektivisere brugen af IT endnu mere, kan det betyde, at flere stillinger nedlægges.

Ud over det 24 stillinger som nedlægges i den nuværende sparerunde berøres et meget stort antal medarbejdere i form af overflytninger til andre afdelinger.