220 millioner til byudvikling

Flere ungdomsboliger til de studerende

Aarhus Kommune og Boligorganisationerne i Aarhus har indgået en aftale om frikøb af hjemfaldsklausuler, der er en tilbagekøbsdeklaration, som Aarhus Kommune har på grunde eller ejendomme, de har solgt.

Boligorganisationerne betaler cirka 220 millioner til Aarhus Kommune, og får med aftalen mulighed for at renovere og løbende vedligeholde de ejendomme, der er omfattet frikøbet, uden at der opstår belåningsproblemer. Samtidig bidrager aftalen til udviklingsstrategien, når Aarhus Kommune frem til 2030 skal vokse til cirka 375.000 indbyggere. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

- Med aftalen tager vi et fælles ansvar for at udvikle Aarhus endnu mere i retning af en inspirerende og mangfoldig by, hvor en god bolig ikke er forbeholdt de få privilegerede. Det er mit mål, at aftalen skal bane vej for flere almene familie- og ungdomsboliger, så vi fastholder et bredt og varieret boligudbud for byens familier, og så vores mange nye studerende kan få en god og tryg start på tilværelsen i Aarhus, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

For de ejendomme, som Aarhus Kommune har med hjemfaldspligt, betyder det, at kommunen på et specifikt tidspunkt i fremtiden (fx 2072) har mulighed for at overtage ejendommen. Overtagelsen vil i de fleste tilfælde ske for den oprindelige pris for selve grunden med et tillæg af bygningernes værdi, dog med mindst 5 års forudgående varsel.