153 mio til bedre Silkeborgskoler

Skolerne i Silkeborg skal renoveres for 153 mio kroner over de næste ti år.

Økonomiudvalget i Silkeborg Kommune har netop behandlet en samlet plan for modernisering af 15 skoler i Silkeborg Kommune til en værdi af 153 mio. kr.

Moderniseringsplanen omfatter bl.a. ombygning, tilbygning og overdækning af udearealer. Mange skoler har f.eks. små klasselokaler, som skal ombygges til holdrum og større basisrum ved sammenlægning af klasser og inddragelse af stort set ubenyttede gangarealer.

"Det samlede overslag for at gennemføre planen er ca. 153 mio. kr. Den store udfordring er nu at få indpasset det samlede beløb i de kommende års budgetter. Det kunne lade sig gøre, da vi i sin tid lavede en samlet udbygningsplan for skolerne, og jeg er helt sikker på, at byrådet også denne gang kan finde frem til en fornuftig tidsplan. Der er tale om en prioriteret moderniseringsplan, og gennemførelsen af den samlede plan kan tage op mod ti år. Det er nu op til byrådet at fastlægge," siger borgmester Jens Erik Jørgensen (K).