146 sager genoptages i Randers

Samtlige borgere i Randers Kommune, der har fået stoppet deres sygedagpenge af private vikarer, får nu deres sag undersøgt.

I alt har det vist sig, at 146 borgere har fået stoppet deres sygedagpenge, og de får derfor genbehandlet deres sag. På nuværende tidspunkt er det sket for 34 borgere, og senest 1. januar 2011 vil alle have fået besked om det videre forløb.

Det hele begyndte, da der for godt et år siden blev sået tvivl, om afgørelser truffet af private vikarer var gyldige.

I Randers Kommune skete det i et samarbejde med Ressourcekonsulenter og Falck Healthcare. Vikarerne havde samme faglige kvalifikationer og var sidestillede med de øvrige medarbejdere på Jobcenter Randers. Det vil sige, at de arbejdede efter gældende retningslinjer og med reference til ledelsen på jobcenteret.

Vikarerne blev dog ikke direkte aflønnet af Randers Kommune, og det er på den baggrund, at Beskæftigelsesankenævnet og Ankestyrelsen har kendt vikarernes afgørelser for ugyldige.