1324 nye job på ni hektiske uger

AF har rendt 2278 virksomheder på dørene for at skaffe job til ledige. Den målrettede indsats har virket over forventning.

På bare ni uger er det lykkedes Arbejdsformidlingen i Århus (AF) at finde 1324 nye job ved at tilbyde virksomhederne løntilskud til ledige. De mange job viser tydeligt, at det nytter det at lave en målrettet indsats for at skaffe flere i arbejde, konkluderer Beskæftigelsesministeriet.

AF blev tvunget til at gøre en ekstra indsats i efteråret for at skaffe nye job, fordi man havde fået en advarsel fra Beskæftigelsesministeriet.

Erfaringerne viser, at den bedste måde at skaffe folk reelle job på er at få dem ud på arbejdspladserne med løntilskud. Og ifølge reglerne må AF kun bruge 55 procent af aktiveringen på uddannelse, men i Århus var tallet oppe på 62 procent.

AF Århus blev derfor tvunget til at stoppe for uddannelser, og i stedet hyrede man et bureau til at kontakte private og offentlige virksomheder. I jobkampagnens ni uger var man i kontakt med 4600 virksomheder. Resultatet blev 2278 virksomhedsbesøg og 1324 job med løntilskud; 364 job i det private erhvervsliv og 960 job inden for det offentlige.

Desuden lavede AF aftaler om virksomhedspraktik 312 steder, og 132 aftaler om voksenerhvervsuddannelser.