Wild West-metoder

Landbrugstoppen raser over Århus Kommune i sag om sprøjtegift.

Genrefoto. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Formanden for Dansk Landbrug Peter Gæmelke mener, at Århus Kommune handler "helt ude i hampen", når den vil forsøge at konfiskere værdien af en landmands kornhøst, fordi han har forbrudt sig mod et kommunalt forbud mod at bruge sprøjtegifte på kommunens landbrugsjord.

- Det kan man ikke. Kommunen kan da ikke bare konfiskere værdien af høsten, fordi landmanden måske ikke har levet op til forpagtningsaftalen. Som udgangspunkt må man alene opsige forpagtningsaftalen, siger Peter Gæmelke.

Han mener, at det foreløbige udfald af Århus-sagen må være et udslag af sommervarmen, og at der slet ikke kan være grundlag for at konfiskere høstværdien. Samme vurdering har en juraprofessor. I det konkrete tilfælde drejer det sig om over 400.000 kr.

- Det svarer jo til, at politiet inddrager din bil, hvis du kører for stærkt, siger Gæmelke.

Den konservative rådmand Poul B. Skou har da også fået ørerne grundigt i maskinen, både af kolleger i byrådet og af flere jurister, siden det for et par dage siden kom frem, at en landmand i Skejby i den nordvestlige udkant af Århus Kommune var blevet bortvist fra de 88 hektar landbrugsareal, han har lejet af kommunen.

Begrundelsen var, at landmanden som forpagter har indrømmet at have sprøjtet mod ukrudt på de kommunalt ejede landbrugsarealer trods et sprøjteforbud i kommunen. Det har været gældende siden den 1. januar i år.

Rådmand Poul B. Skou siger, at kommunen slår hårdt ned, når sprøjteforbuddet overtrædes.

- Det giver ikke mening at give en advarsel, når der netop er sprøjtet. Landmanden har handlet i ond vilje, og vi accepterer ikke hans undskyldninger. Det er almindeligt, at kontrakten med landmanden kan opsiges med øjeblikkeligt varsel, siger rådmanden.

Formanden for Århus-Hadsten Landboforening, Carl Chr. Kirketerp mener, at kommunen burde have opsagt landmandens lejekontrakt med seks måneders varsel og så afgøre spørgsmålet om høsten ved en voldgiftssag.

- Vi lever i et retssamfund, og kommunen kan ikke både være politimyndighed og dømmende magt, siger Carl Chr. Kirketerp.

Både landbrugets jurister på Landscentret i Skejby og en professor i formueret siger, at Århus Kommune handler forkert. Vagn Christensen, der er professor ved Aarhus Universitet, siger, at kommunen ikke bare kan tilegne sig værdien af landmandens høst.

- Hvis ikke kontrakten indeholder aftale om en bod ved et aftalebrud, kan kommunen ikke bare sige "det snupper vi". Det er wild-west-agtigt og galt afmarcheret. Det er en slags selvtægt, som ikke går, siger Vagn Christensen til Århus Stiftstidende.

Flere byrådskolleger til Poul B. Skou rejser nu sagen i Århus Byråd.