Visitations-zone er nu ophævet

Politiet undersøgte 25, men fandt ingenting

Østjyllands Politi har i dag, mandag, kl. 15 ophævet visitationszonen, der har været indført i Aarhus Midtby i forbindelse med en voldssag, der skulle afvikles i Byretten i Aarhus.

Politiet indførte for første gang en visitationszone i Aarhus, da man frygtede at forskellige rocker- og indvandrergrupper risikerede at komme i sammenstød i forbindelse med sagen. Zonen gav politiet mulighed for uden begrundelse at undersøge alle borgere på gaden for blandt andet våben 

Østjyllands Politi meddelte midt på eftermiddagen, at det blev vurderet, at den konkrete faresituation ikke længere er til stede.

I alt 25 personer er visiteret i visitationszonen. Der blev ikke fundet våben eller andet af politimæssige interesse i forbindelse med de gennemførte visitationer.