Vinder pris for tryghed

Studerende belønnes for frivilligt socialt arbejde

Boligkvarteret Bispehaven

Frivillige socialrådgiverstuderende fra VIA University College og Aarhus Kommune har modtaget Kommunernes Tryghedspris 2012 for deres samarbejde om at skabe tryghed i udsatte boligområder.

I august sidste år indgik VIA University College og Aarhus Kommune et forpligtende samarbejde om at skabe tryghed i udsatte boligområder.

40 frivillige socialrådgiverstuderende indgår nu i den boligsociale indsats, hvor de støtter eksisterende aktiviteter i Bispehaven og bi-drager til, at nye initiativer kan gennemføres, oplyser kommunen.

Svært for enlige mødre
Nogle af de initiativer, de frivillige har igangsat, er blandt andet rettet mod enlige mødre, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen.

Andre er rettet mod at støtte de unge i området til uddan-nelse og job - eksempelvis ved at hjælpe dem med at finde et fritids-job eller ved at tilbyde lektiehjælp.

- Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan frivillige kan inddrages i den sociale indsats og bidrage med noget af det, de er allerbedst til; nemlig livskvalitet, skriver social- og beskæftigelsesrådmand Hans Halvorsen i en pressemeddelelse.

- Jeg håber, projektet vil motivere andre faggrupper til lignende frivillige indsatser.