Vil udbygge Viborgvej

Nu skal det være hurtigere at komme frem

Aarhus Kommune har afsat 33 mio. kr. til at forbedre en række kryds på Viborgvej mellem Ringvejen og E45. På sigt skal vejen udvides fra to til fire spor. Foto: Google Maps

Det skal være nemmere at være bilist på to stærkt trafikerede vejstrækninger i Aarhus.

Det mener et enigt byråd, der har afsat 71 mio kr. til at få trafikken på Vestre og Søndre Ringgade samt på Viborgvej til at glide bedre.

Byrådspolitikerne har afsat 38 mio. kr. til flere projekter, der med kommunens ord styrker fremkommeligheden på Ringgaden. Blandt andet skal strækningen umiddelbart syd for krydset ved Silkeborgvej udvides fra to til tre spor i hver retning.

Derudover er der afsat et næsten lige så stort beløb til at forbedre de mest trafikerede kryds på Viborgvej mellem Ringvejen og E45.

Politikerne håber, at rejsetiden på Viborgvej kan forkortes med 25 pct., når arbejdet er færdigt.

- Jeg er glad for, at alle byrådets partier kan tilslutte sig en aftale, der skaber bedre fremkommelighed for mennesker og varer i Aarhus. Vi kan allerede stikke spaden i jorden næste år, siger rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz (S) til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Se: Flere busser, færre køer

På sigt er det meningen, at Viborgvej skal udvides, så vejen er gearet til mere trafik end i dag. I første omgang er der afsat 10 mio. kr. til VVM-undersøgelser på Viborgvej og på Ringgaden.

- Der er ikke finansiering til det nu. Men vi gør klar til, at Viborgvej mellem Ringvejen og E45 med tiden kan udvides fra to til fire spor i hver retning, siger Kristian Würtz.

Foruden de i alt 81 mio. kr. til forbedringer Ringgaden og Viborgvej er der afsat 20 mio. kr. til etablering af cykelruter og cykelparkeringsfaciliteter, mens der er afsat 11 mio. kr. til standsningssteder og bedre parkeringsforhold for cyklister langs den kommende letbane.

Derudover er der afsat 23,5 mio. kr. til forbedring af krydset mellem Genvejen og E45.