Vil have social ansvarlighed

Fagbevægelse giver kun nydanske elever pladser

04:43

1 af 2

Kristelig Fagbevægelse, Krifa, har i en periode besluttet kun at ansætte nydanske kontorelever. Det handler om social ansvarlighed, mener fagbevægelsen.

Syv nydanske kontorelever er blevet særligt udvalgt til en elevplads, fordi arbejdsgiveren ønsker at tage socialt ansvar overfor udsatte grupper.

- Der er rigtig mange udfordringer i samfundet, og hvis vi sagde, at det må kommunerne, regionerne og staten tage sig af, så ville vi ikke få løst alle de udfordringer der er. Virksomheder og organisationer må tage et socialt ansvar, og tage en opgave på sig, og vi synes som faglig organisation, at det var helt naturligt, at vi tog nogle elever ind, som normalt ikke ville få et lige så nemt fodfæste på arbejdsmarkedet, som de gør i denne her situation, forklarer Søren Fibiger Olesen, der er formand for Krifa.

Refika Gövercile er en af de syv kontorelever, og hun er glad for at få chancen.

- Jeg får lov til at vise, hvem jeg er, og hvad jeg kan, siger hun.

De syv nydanskere er udvalgt ved hjælp fra erhvervsskoler, og stillingerne har ikke været mulige at søge for unge med etnisk dansk baggrund.

- Hvis man opslår et job på helt normal vis, så har man ikke et særligt fokus. Så går man måske efter den mest kvalificeret, den som man fornemmer passer bedst ind i organisationen, og den, som man tror, man får mest ud af. Og så får vi ikke taget hensyn til de særlige grupper, som er på arbejdsmarkedet, og det er det, som vi gerne har villet: At tage det her særlige hensyn, siger Søren Fibiger Olesen.

Planen er, at organisationen på landsplan skal have 12 nydanske kontorelever, før der igen bliver ansat etnisk danske elever.

Du kan se mere om sagen i indslaget øverst på siden, hvor Søren Fibiger Olesen er også er i studiet.