Videomøder skal aflaste byrådet

Aarhus Kommune indfører forsøg med udvalgsmøder over internettet

Foto: Colourbox

Antallet af møder, som byrådsmedlemmerne i Aarhus skal deltage i, er de seneste år kun vokset og vokset.

Det betyder, at det på nogle tidspunkter rent logistisk kan være umuligt at få kalenderen til at gå op. I andet halvår af 2014 var der 63 afbud til møder, viser den seneste opgørelse fra Aarhus Kommune.

På baggrund af arbejdspresset har borgmester Jacob Bundsgaard (S) og de øvrige gruppeformænd i Aarhus Byråd besluttet at indføre videomøder.

Projektet skal køre på forsøgsbasis og giver politikerne mulighed for at deltage i for eksempel udvalgsmøder, mens de befinder sig derhjemme.

- Der er ingen tvivl om, at det at være menigt medlem af Aarhus Byråd udgør en meget stor arbejdsindsats, som for manges vedkommende skal indpasses i et fuldtidsjob eller studie udover familielivet. Det er selvfølgelig en svær kabale for de fleste, siger Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Det er møder i forbindelse med politiske udvalg, byrådet, magistraten og også et stigende antal poster i råd, nævn og bestyrelser, som har givet byrådsmedlemmerne en ekstra arbejdsbyrde.

Dette er opstået som konsekvens af en aftale om styring, struktur og arbejdskultur, som byrådet vedtog i 2013.

Om videomøderne vil blive en permanent del af byrådsmedlemmernes hverdag, vil der blive taget stilling til efter prøveperioden, som i første omgang retter sig mod en række af udvalgene.

Du kan se en opgørelse over, hvor meget fravær de enkelte byrådsmedlemmer i Aarhus har haft i 2014 ved at klikke her.