Vestas vil fordoble honorar

Vestas vil forgylde formanden for bestyrelsen

Bestyrelsen i Vestas har været på hårdt arbejde i kriseåret 2012, og derfor bliver det foreslået, at generalforsamlingen skal belønne både formand og næstformand for deres arbejde med honorarstigninger. Det fremgår af vindmølleproducentens indkaldelse til generalforsamling 21. marts.

Vestas kom ud af 2012 med et milliardstort underskud. Tabene skyldtes både et svært marked og store nedskrivninger. På trods af de manglende resultater mener virksomhedens ledelse altså, at det er på sin plads at hælde lidt ekstra i formand Bert Nordberg og næstformand Lars Josefssons lønningsposer.

- I 2012 godkendte generalforsamlingen et årligt basishonorar for 2012 på EUR 43.606 og godkendte, at formanden modtager tredobbelt basishonorar, samt at næstformanden modtager dobbelt basishonorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver, står der i indkaldelsen med tilføjelsen:

 

- På grund af formandskabets uventede store arbejdsbyrde i 2012 foreslår bestyrelsen, at 2012-honoraret til formanden forøges med EUR 140.000 til i alt EUR 270.818, og honoraret til næstformanden forøges med EUR 90.000 til i alt EUR 177.212