Vandflyveren har mistet sin tilladelse

Direktøren for selskabet bag vandflyveren er dybt uenig i beslutningen.

Vandflyveren mellem Aarhus Havn og København flyver i øjeblikket på en dispensation, da de har fået inddraget driftstilladelsen for Aarhus Vandflyveplads.

Det fremgår af en afgørelse, som Trafikstyrelsen har sendt til Nordic Seaplanes, der driver vandflyveren.

Årsagen skal findes i, at Nordic Seaplanes i februar valgte at flytte sin flydebro, hvor flyet lægger til efter landing, 100 meter.

Flydebroen er flyttet 100 m i det samme bassin som hidtil, som det kan ses på billedet.
Flydebroen er flyttet 100 m i det samme bassin som hidtil, som det kan ses på billedet. Foto: Nordic Seaplanes

Det skete efter ønske fra Aarhus Havn.

Men man flyttede broen uden først at søge tilladelse hos Trafikstyrelsen, da man ikke mente ændringen havde nogen væsentlig betydning - den 'nye' bro ligger nemlig i samme havnebassin som den før.

- Vi flyttede broen og betragtede det som en uvæsentlig ændring, som ikke skulle indberettes, fordi det ikke har nogen betydning for flyvesikkerheden, siger Lasse Rungholm, direktør i Nordic Seaplanes, til TV2 ØSTJYLLAND.

Trak tilladelsen uden varsel

Men da Trafikstyrelsen i juni inspicerede vandflyvepladsen kunne de konstatere, at flydebroen ikke lå der, hvor den plejede – og at der ikke var søgt om tilladelse til flytningen.

quote Vi kan fortsætte på den betingelse, at vi søger en tilladelse til en helt ny flyveplads.

Lasse Rungholm, direktør i Nordic Seaplanes

Derfor trak Trafikstyrelsen den 21. juni driftstilladelsen og den tekniske godkendelse af flyvepladsen tilbage uden varsel, da de mener, at Nordic Seaplanes har tilsidesat de betingelser, som gav dem den oprindelige godkendelse af flyvepladsen i 2016.

I afgørelsen, som TV2 ØSTJYLLAND har læst, skriver Trafikstyrelsen, at det er deres "vurdering, at de observerede og oplyste ændringer af flyvepladsens placering og indretning, sammenholdt med den derved øgede nærhed til Molslinjens færgeleje og manøvreområde, samlet set ikke kan udelukkes at have en negativ indflydelse på flyvesikkerheden for flyvepladsen".

- Uden at der var nogen, der havde spurgt hverken os, Molslinjen eller havnen, så fik vi et brev fem dage efter de havde været her, hvor der stod, at de trækker tilladelsen til flyvepladsen, men at vi kan fortsætte på den betingelse, at vi søger en tilladelse til en helt ny flyveplads, siger Lasse Rungholm til TV2 ØSTJYLLAND.

Direktør i Nordic Seaplanes, Lasse Rungholm.
Direktør i Nordic Seaplanes, Lasse Rungholm. Foto: Øxenholt Foto

TV 2 har været i kontakt med Trafikstyrelsen, der ikke ønsker at kommentere sagen yderligere for nu.

Forstår ikke manglende dialog

I Nordic Seaplanes er de frustrerede over myndighedernes håndtering - de mener, at inddragelsen er ubegrundet og forstår ikke, at man ikke er blevet hørt inden.

Men er det ikke dit ansvar at orientere myndighederne om ændringer, når det gælder noget så essentielt som flysikkerhed?

- Jo lige præcis - hvis det er relevant i forhold til sikkerheden. Men den her flytning har ikke nogen betydning for flyvesikkerheden, for så havde vi selvfølgelig også indberettet det, det er jeg enig i, siger Lasse Rungholm, direktør i Nordic Seaplanes.

- Så vi har ikke forsøgt at skjule noget, vi har bare ikke vurderet, at det er en væsentlig ændring. Det er den samme bro i samme bassin bare 100 meter ved siden af.

- Og hvis styrelsen så vurderer, at det faktisk er en væsentlig ændring, så kan man jo indlede en dialog i stedet for bare at inddrage tilladelsen og bede os om at søge om en helt ny flyveplads, siger direktøren.

Søger om ny tilladelse i protest

Nordic Seaplanes havde indtil den 15. august til at søge om en tilladelse til den "nye" flyveplads. Selvom man er uenig i afgørelsen har vandflyvirksomheden valgt at søge tilladelsen "under protest", som det står i ansøgningen.

- Det svarer til, at du bygger en pavillon hjemme i din have, og så skal du søge om tilladelse til at bygge et helt nyt hus. Vi skal ikke søge om tilladelse til flytningen af flydebroen, vi skal søge om en helt ny flyveplads. Det giver overhovedet ingen mening, siger Lasse Rungholm.

Ifølge Jyllands-Posten har næstformand i Folketingets Transportudvalg, tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V), kaldt transportminister Benny Engelbrecht (S) i samråd om sagen, fordi han undrer sig over forløbet.

Samrådet skal finde sted den 13. september.