V og K: Nu skal vi have bedre p-forhold i byen

De to borgerlige partier i Aarhus sætter nu alt ind for at skabe bedre parkeringsmuligheder i centrum

Der er stor mangel på P-pladser i midtbyen til både beboere, handlende, besøgende og ikke mindst de håndværkere der i stigende antal arbejder på at om- eller nybygge ejendomme i midtbyen.

- Der er brug for handling nu. Aarhus har netto mistet tusindvis af p-pladser de seneste fem-seks år. Antallet af personbiler er vokset med 14 procent siden 2010, og vi er blevet markant flere århusianere, men antallet af p-pladser er slet ikke fuldt med - tværtimod ser det helt gal ud med de nye regler for parkering før vejkryds, siger politisk ordfører Gert Bjerregaard (V) i en pressemeddelelse og henviser til praksisændringen fra fem m til 10 m parkering fra vejkryds.

- Den nye regel er et folketingsanliggende, så vi foreslår, at Aarhus Byråd skal henvende sig i samlet flok til regering og folketing med ønske om dispensation. Den nye regel har medført en betragtelig reduktion af antallet af p-pladser især i midtbyen til stor gene for såvel beboere som gæsteparkerende, fortsætter Gert Bjerregaard.

Holdningen bakkes op af De Konservative.

Husk nummerpladen, når du parkerer

Ingen grund til regelændring

- Den tidligere ordning med fem meter fungerede jo fint for byen og den voldsomme stigning i antallet af bøder viser jo indirekte, at det er både er et stort behov for og et stort ønske om at få reglen tilbage Desuden rammer bøderegnen de handlende og håndværkerne specielt hårdt, hvilket vi ikke kan være tjent med, mener trafikpolitisk ordfører Steen Stavnsbo (C).

Regelændring er for ham helt unødvendig.

- I mange af de små gader er det jo voldsomt, hvis man nedlægger p-pladser i hver ende og på hver side af gaden, og da det i forvejen er enten lavhastighedstrafik eller beboertrafik, så virker det helt unødvendigt ud fra et trafiksikkerhedshensyn.

Venstre og Det Konservative Folkeparti i Aarhus Byråd har nu derfor fremsendt beslutningsforslag om at forbedre p-forholdene for beboere, handlende og håndværkere i Aarhus midtby, og sagen behandles på næste byrådsmøde.