Udvikler grønt brændstof

Forskere står bag ny og banebrydende teknik

Grønt brændstof til biler, fly og skibe er rykket et stort skridt nærmere, efter at danske forskere har udviklet en effektiv og konkurrencedygtig teknik, der kan lave olie af alle former for biomasse.

Forskere på Aarhus og Aalborg universiteter har i samarbejde med firmaet Steeper Energy ApS udviklet en ny og banebrydende proces, der effektivt kan omdanne alle former for biomasse til en bio-råolie.

 

Metoden kan udnytte 85-90 pct. af energiindholdet i biomassen, hvilket er mere end nogen af de andre kendte teknologier kan præstere. Og det vel at mærke uden at være dyrere.

 

Samtidig kan bioolien forholdsvis let forarbejdes til diesel, benzin eller jetbrændstof i oliebranchens eksisterende anlæg, eller benyttes uden videre forarbejdning som fuelolie i skibe. 

 

- Alle andre kendte metoder til at producere flydende bio-brændstoffer kræver enten bekostelige tørringsprocesser eller udnytter kun en begrænset del af biomassen, f.eks. kulhydraterne," forklarer Jacob Becker, som er ph.d. og centermanager på Institut for Kemi på Aarhus Universitet.

 

Omdannes til råolie

Metoden hedder på engelsk Hydro Thermal Liquefaction (HTL), og går grundlæggende ud på at trykkoge biomasse, så den omdannes til bl.a. råolie.

 

HTL-princippet har været kendt siden 1930'erne, men store teknologiske udfordringer samt tvivl om oliens kvalitet og energieffektivitet har bremset dens udbredelse. Nu er udfordringerne overkommet og tvivlen ryddet til side - i hvert fald blandt de forskere, som har deltaget i processen.

 

I maj åbner et større demonstrationsanlæg ved Aalborg Universitets Institut for Energiteknik, og også her vil der blive eksperimenteret med opgradering af olien. Der er desuden planer om at opføre endnu et demonstrationsanlæg på Aarhus Universitets afdeling i Foulum.

 

- HTL-teknologien skal afprøves i større målestok, så vi får tilstrækkelige mængder olie til at få det afprøvet i fly-, skibs- og lastbilmotorer hos vore interessenter. Vi regner med at kunne producere gennemsnitlig en liter olie i timen, alt afhængigt af hvilken biomasse vi fylder i systemet, fortæller professor Lasse Rosendahl fra Aalborg Universitets Institut for Energiteknik.

Store forventninger

Interessenterne er her SAS, STENA Line, Shell Danmark, MAN Diesel og Scania Danmark. Miljøchef i SAS, Martin Porsgaard, har store forventninger til projektet.

 

- SAS har som målsætning at nedbringe sine CO2-udledninger med 20 pct. i 2020, og for at nå det skal vi have bæredygtigt brændstof. Vi støtter forskning og udvikling af bæredygtige, alternative brændstoffer. Biobrændstof er så småt ved at indfinde sig i luftfarten, men det meste er baseret på brugt madlavningsolie fra USA, som er forholdsvis besværligt og dyrt at indsamle, opgradere og transportere. Vi venter på et gennembrud, og at der kommer en produktion i gang på vore kanter, siger Martin Porsgaard.