Udsmidninger atter afvist

Brabrand Boligforenings udsmidning af familier til kriminelle drenge støder endnu engang på grund.

Brabrand Boligforening i Århus er igen blevet afvist i sagen om udsmidning af familierne til tre kriminelle drenge i Gellerupparken.

Fogedretten i Århus afviste allerede i efteråret 2004 at medvirke til at smide familierne ud af deres lejligheder og henviste spørgsmålet til Boligretten. Den afgørelse påklagede Brabrand Boligforening til landsretten, som stadfæstede Fogedrettens afgørelse, og nu har Procesbevillingsnævnet afgjort, at sagen ikke er principiel nok til, at spørgsmålet kan forelægges Højesteret.

Brabrand Boligforening ophævede i fjor lejemålene for de tre familier, fordi drengene havde medvirket i og var dømt for en række voldsepisoder og røveriske overfald mod andre beboere i området.