TV 2 taber sag: Skjulte optagelser fra plejehjem må ikke vises

I dag blev der afsagt kendelse i sagen om skjulte optagelser på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Vestre Landsret stadfæstede afgørelsen fra byretten i Aarhus.

03:19

VIDEO: I efteråret 2019 blev der optaget med skjult kamera hos en beboer på plejehjemmet Kongsgården i Viby. Vestre Landsret har nu stadfæstet afgørelse om, at skjulte optagelser fra plejehjem må ikke vises.

Offentligheden får ikke de skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården at se. Det står klart, efter TV 2 har tabt sagen om offentliggørelse af de skjulte optagelser.

Sagen blev første gang behandlet ved byretten i Aarhus i marts. Aarhus Kommune vandt sagen, men TV 2 ankede afgørelsen, der derefter blev behandlet i Vestre Landsret d. 9.-10 juni. I dag blev der så afsagt kendelse, og Vestre Landsret har stadfæstet afgørelsen.

Der er ingen vindere og tabere i den her sag. Vi er alle tabere.

Jette Skive, DF, rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

- Vi har haft ret i, at vi gjorde det rigtige. Vi har fulgt lovens rammer, og det har retten afgjort. Når det så er sagt, så er der ingen vindere og tabere i den her sag. Vi er alle tabere, siger rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive, DF, til TV 2 ØSTJYLLAND.

Sagen kort

Efteråret 2019: Efter aftale med pårørende laver TV 2 skjulte optagelser af kritisable forhold på plejehjemmene Kongsgården i Aarhus og Huset Nyvang i Randers.

30. januar 2020: Aarhus Kommune politianmelder TV 2 for at have foretaget skjulte optagelser i en beboers plejehjemsbolig, uden at beboeren har kunnet give et samtykke. Østjyllands Politi afviser først sagen, men 26. marts meddeler politiet Statsadvokaten, at de af egen drift har indledt en efterforskning i sagen.

13. marts 2020: Fogedretten nedlægger forbud mod, at optagelser bliver vist, da behovet for offentliggørelse må vige for den meget grove krænkelse af især borgerens rettigheder, der er sket ved de skjulte optagelser. TV 2 anker afgørelsen.

Marts 2020: En række medarbejdere med tilknytning til Kongsgården bliver kaldt til tjenstlige samtaler. 1 medarbejder bliver bortvist, 5 får skriftlige advarsler og 7 medarbejdere får påtaler.

23. april 2020: Familie anmelder plejehjemmet Kongsgården til politiet for omsorgssvigt. Samtidig stiller de sig frem i medierne med massiv kritik af stedet.

25. april 2020: Endnu en pårørende står frem med kritik af Kongsgården. Michael Espersen vælger at flytte sin far fra plejehjemmet på grund af forholdene.

26. april 2020: Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Jette Skive (DF) undskylder over de berørte familier til pårørende på Kongsgården. Hun lover bedring og personalemæssige konsekvenser.

27. april 2020: Forstanderen på Kongsgården fjernes og erstattes af en ny, mere rutineret leder.

13. maj 2020: Et stort flertal i byrådet udtrykker ønske om at få sagen droppet, hvis det juridisk kan lade sig gøre. Magistraten for Sundhed og Omsorg afviser efter rådgivning fra advokatfirmaet Horten.

27. maj 2020: TV 2's ankesag behandles den 9. og 10. juni ved Vestre Landsret i Viborg.

30. juni 2020: Aarhus Kommune vinder ankesagen ved Vestre Landsret, og optagelserne må ikke offentliggøres.

Se mere

Sagen begyndte, da pårørende til en beboer i efteråret 2019 fik sat skjulte kameraer op i den ældres lejlighed.  I foråret stod flere pårørende frem med kritik af plejehjemmet, og siden sagen begyndte, har en række medarbejdere været til tjenstlige samtaler.

Forstanderen er blevet fjernet fra Kongsgården, og en forvaltningschef er rykket ind bag murene på plejehjemmet.

06:34

VIDEO: Sagen begyndte for alvor i april, da Charlotte Ahm stod frem med skarp kritik af forholdene for hendes farmor på plejehjemmet Kongsgården. Det var også Charlotte Ahm, der gav tilladelse til, at TV 2 måtte sætte skjulte kameraer op på Kongsgården. Indslaget er fra 

Luk video

Et stort flertal i byrådet ønskede at få de skjulte optagelser frem i lyset, og de seneste måneder har der været flere sværdslag om, hvorvidt man kunne trække sagen tilbage. Men advokatfirmaet Horten, som fører sagen for Aarhus Kommune har afvist, at det var en mulighed.  

Ifølge Jette Skive er Aarhus Kommune i dialog med blandt andet SOSU-skolerne for at sætte fokus på, hvordan man agerer i boliger med demente borgere. Og sagen har givet anledning til læring i kommunen.

Læs også Stort flertal i byrådet: Fjern forbud mod plejehjems-dokumentar

- Det er en forfærdelig og kedelig sag på baggrund af hændelserne på Kongsgården. Det er noget, vi skal drage lære af, og det har vi også allerede gjort. Jeg har set optagelserne, og jeg ved hvilken vej, vi skal gå herfra, siger Jette Skive. 

Havde håbet på andet udfald

Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Lone Hindø (S), havde gerne set en anden afgørelse i Landsretten.

- I Socialdemokratiet havde vi håbet, at borgerne fik ret til at se den. Det ønskede familien også, og det har vi bakket op om, men det er rettens afgørelse, at den ikke kommer frem, siger Lone Hindø til TV2 ØSTJYLLAND.

Lone Hindø er trods alt tilfreds med, at der nu er kommet fokus på de problemer, som der kan være på Kongsgården og andre plejehjem i Aarhus.

Hun roser TV 2 for alligevel at have fået sat fokus på problemerne:

- Der er ingen lette løsninger her. Ja, TV 2 har overtrådt nogle regler, men de har også været med til at bringe nogle ting frem i lyset, som ellers ikke ville komme frem. Det er rigtigt godt.

- Der er sat en undersøgelse i gang af hele magistratsafdelingen. Det er resultatet af den debat, TV2 rejste, og sagen er sprællevende.

'Kunne ikke have gjort noget anderledes'

Hos TV 2 er ærgrelsen over dagens kendelse også stor. Nyhedsdirektør Mikkel Hertz mener fortsat, at programmet og de skjulte optagelser er vigtige, væsentlige og i offentlighedens interesse. 

Det er grotesk, at Aarhus Kommune bruger i dyre domme på en advokat og kører sagen, selvom et politisk flertal ønsker optagelserne offentliggjort.

Mikkel Hertz, nyhedsdirektør, TV 2

- Det er der jo heller ingen, som anfægter. Derfor er det også grotesk, at Aarhus Kommune bruger i dyre domme på en advokat og kører sagen, selvom et politisk flertal ønsker optagelserne offentliggjort, siger han til TV2 ØSTJYLLAND. 

- Jeg mener ikke, at vi kunne have gjort noget anderledes, fra vi fik tippet om sagen til nu. Vi kunne ikke have belyst forholdene på plejehjemmet uden de skjulte optagelser. I tre år havde familien, der er med i dokumentaren, påtalt ting, uden det havde rykket noget.

Læs også Efter kritik af plejehjem: Nu skal skjulte optagelser i Landsretten

Overvejer tredje instans

TV 2 har nu en sidste mulighed for at få kendelsen omstødt, så optagelserne kan vises. Mediet kan søge procesbevillingsnævnet om lov til at forsøge sagen i Højestreret.

Det gives der lov til i særligt principielle sager.  

- Mit bud er, at vi gør det. Med dagens afgørelse er der skabt en retspraksis, som gør medier ude af stand til at være kontrolorgan og hjælpe borgere, der er blevet uretfærdig behandlet, siger nyhedsdirektøren. 

Det har vi ikke seriøst overvejet. Som public service medie er det vanskeligt for os bevidst at bryde loven, når vi kritiserer andre for at gøre det samme.

Mikkel Hertz, nyhedsdirektør, TV 2

På blandt andet TV2 ØSTJYLLANDs Facebook-side foreslår flere brugere, at TV 2 på trods af dagens afgørelse i Landsretten alligevel viser optagelser og tager straffen for overtrædelsen. 

Den idé afviser nyhedsdirektøren.

- Det har vi ikke seriøst overvejet. Som public service medie er det vanskeligt for os bevidst at bryde loven, når vi kritiserer andre for at gøre det samme, lyder det fra Mikkel Hertz.