Tre måneder før tid: Beder Landevej åbner for trafik igen

Beboere og trafikanter i Beder har fået en adventsgave i form af en tidlig afslutning på et omfattende vejarbejde der har generet i flere måneder

Projektleder i Aarhus Vand Pernille Vinther i samtale med formand i Arkil Flemming Holm Foto: Aarhus Vand

I morgen åbner Beder Landevej igen for gennemkørsel, efter at Aarhus Vand, siden starten af oktober, har været i gang med et omfattende gravearbejde.

Vi er godt klar over, at vi har været til gene for trafikken og de erhvervsdrivende i Beder.

Pernille Vinther, projektleder, Aarhus Vand

Vejarbejdet har betydet, at landevejen har været totalt spærret for gennemkørende trafik, hvilket har betydet store omkørsler og generelle gener både for trafikanter, beboere og virksomheder på strækningen.

En situation der gav anledning til en del utilfredse ytringer på de sociale medier, dengang gravearbejdet gik i gang.

Nu viser det sig, at den berørte Beder Landevej kan åbnes for gennemkørsel igen i morgen, d. 1. december - hele tre måneder før det ellers var planlagt.

Adskillelse af spildevand og regnvand

Baggrunden for afspærringen var et omfattende gravearbejde i forbindelse med et klimatilpasningsprojekt, som udføres af Aarhus Vand i samarbejde med Arkil. 

Læs også Ulækkert spildevand ender direkte i regnvands-sø

Projektet går ud på at adskille regnvand og spildevand, som hidtil er blevet ledt igennem samme rørsystem. Fællessystemet har, ifølge projektleder ved Aarhus Vand Pernille Vinther, haft to store ulemper:

Overløb fra fællessystemet er uhygiejnisk, skader flora og fauna og kan give badevandsproblemer. 

Pernille Vinther, projektleder, Aarhus Vand

Dels betyder de øgede regnmængder, på grund af klimaforandringer, at kapaciteten i rørsystemet er for lille og at overskydende vand – som altså er en blanding af spildevand og regnvand – løber over og ender i søer, bugt og vandløb, uden at blive renset. Og dels betyder det enstrengede system, at regnvand unødigt ledes til rensning sammen med spildevand, hvilket er spild af kapacitet. 

Det er den gennemgående Beder Landevej, der har været lukket siden starten af oktober, men som nu åbnes igen, tre måneder før planlagt.

Desuden betyder den øgede vandmængde i kloaksystemet generelt, at risikoen stiger for, at husejere med kældre får uønskede vandmængder i underetagen. Men det er der altså ved at være styr på nu:

- Med det omfattende arbejde på Beder Landevej er Beder by nu, så godt som, klar til at tage imod de kraftige regnskyl der er en konsekvens af klimaforandringerne, fortæller Pernille Vinther.

Anden teknik gjorde arbejdet hurtigere

At tre måneder har kunnet barberes af projektet, hænger, ifølge Aarhus Vand, sammen med, at det var muligt, at bruge en anden teknik end ventet til at lægge de nye rørledninger ned

- Man ved aldrig helt hvilke forsinkende faktorer, man eventuelt finder, når man graver. Derfor er man altid nødt til at tage individuelle skøn i brug, fortæller projektlederen, som altså i dette tilfælde ikke stødte på forsinkende overraskelser. 

Læs også Aarhus Kommune lover: Vejarbejde færdigt inden årsskiftet

- Desuden har vi og Arkil virkelig gjort alt hvad vi kunne, da vi jo var opmærksomme på, at arbejdet blokerede en vigtig trafikåre, fortsætter hun.

Resterende arbejde bliver uden store gener

Selvom Beder Landevej åbner for trafikken i morgen, så er der stadig arbejde tilbage at gøre i Beder for Aarhus Vand, men det bliver ikke noget, der kommer til at genere trafikanter og borgere i helt så høj grad som det hidtidige arbejde.

- Den metode der skal bruges til de sidste dele af projektet, kræver ikke opgravning, men vil dog stadig kræve store køretøjer, som kan komme til at genere trafikken i mindre grad, fortæller projektlederen.

Tilbage er der, ifølge projektlederen, kun lidt arbejde på Kristiansgårdsvej og nogle omkoblinger i det eksisterende system på Kirkebakken, som vil blive udført i januar.

02:22

VIDEO: Under den netop overståede valgkamp inviterede TV2 ØSTJYLLAND Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) i praktik som asfaltarbejder.

Luk video