Trafikændringer i Aarhus N

Der lukkes for venstresving på Olof Palmes Alle i Aarhus

Arbejdet med at etablere Letbanen i Aarhus kommer nu til at påvirke trafikken på Oluf Palmes Allé, hvor det bliver 'højre ind og højre ud.'

Fra fredag 14. august ensrettes Olof Palmes Allé i det nordlige Aarhus, og trafik til og fra ejendomme i området skal fremover køre højre ind på vejen og højre ud fra vejen. Der lukkes nemlig for alle venstresving, oplyser Aarhus Letbane.

På vejen skal der være plads til et letbanespor, derfor åbnes en ny østlig vejbane på vejen.

Den nye vejbane skal erstatte den ene af de nuværende vejbaner, som skal inddrages til letbanekørsel.

Samtidig får cyklisterne ny cykelsti, og fodgængerene får nyt fortov. Men mens den nye vej bliver etableret, skal cyklister og fodgængere fra begge retninger benytte den østlige side af vejen.

Aarhus Letbane forventer, at arbejdet med vejudvidelsen og det forberedende arbejde til letbanen på Olof Palmes Allé vil være færdigt til nytår. Herefter går arbejdet med selve transportsystemet som kørestrøm, master, skinner og perron i gang.