Tegnsprogstolke nedlægger arbejdet

Lærerne på uddannelserne for tegnsprogstolke har nedlagt arbejdet i protest mod nedskæringer

Nedskæringerne indebærer fyringer eller nedsat tid for 13 af de i alt en snes ansatte.

Uddannelsesinstitutionen - der er en af Danmarks mindste - har i år mistet et særligt tilskud fra hovedstadens professionshøjskole, UCC, som tegnsprogstolkene fik for at kunne opretholde uddannelsesstedet i Århus.

- Døves muligheder for at være ligeværdige medlemmer af det danske samfund afhænger fuldstændig af deres adgang til tolk. Men det er ikke nok at pålægge os at uddanne tolke i provinsen, hvis man ikke samtidig vil tage det økonomiske ansvar, skriver de ansatte i en pressemeddelelse.

Sidste år omstødte regeringen en beslutning om at lukke uddannelsesstedet i Århus, men det skete, uden at Tegsprogstolkeuddannelsen fik tilført flere penge. Det førte også sidste år til nedskæringer.