Sygemeldinger koster millioner

Strejker og sygemeldinger har givet Århus Sporveje et underskud på 24 millioner kroner.

Strejker, sygemeldinger og ballade om busdriften i Århus har i år kostet Århus Sporveje Busselskab et underskud på 24 millioner kroner.

Underskuddet skyldes primært tab af billetindtægter og ekstraudgifter som følge af ustabil busdrift.

Ifølge den interne kontrakt skal busselskabet betale en bod på 19 millioner kr. Den ansvarlige rådmand Peter Thyssen (R) beklager, at passagererne er blevet svigtet men understreger, at arbejdet med effektiviseringen af busdriften fortsætter.

Ifølge busselskabets direktør Torben Høyer skal millionunderskuddet hentes hjem ved en yderligere effektivisering af busdriften i de kommende år.