Supersygehus på lovlig grund

Landsret godkender ekspropriation af jord

Det nye store universitetshospital i Aarhus er bygget på lovlig grund.

Det har Vestre Landsret slået fast i en dom, og det betyder samtidig et nederlag for de private investorer, der havde regnet med at skabe en ny bydel på området.

Det afgørende spørgsmål i sagen var, om Aarhus Kommune havde ret til at ekspropriere godt 31 hektarer jord vest for det daværende Skejby Sygehus på det tidspunkt, man gjorde det. 

De daværende ejere af jorden havde selv planer for at bygge på arealerne og nægtede at sælge jorden. 

I 2007 blev der så gennemført en ekspropriation, som siden blev dømt lovlig af Naturklagenævnet.

Grundejerne mente dog, at kommunen havde været for tidligt ude med at ekspropriere, og at Naturklagenævnet ikke havde haft alle relevante oplysninger til brug for klagesagen. 

Derfor anlagde ejerne sag ved domstolene for at få klagenævnets afgørelse kendt ugyldig. 

Ejerne mente også, at man havde eksproprieret alt for meget jord. Hvis man havde ventet, kunne ejerne have krævet større erstatninger og muligvis selv have udnyttet jorden til byudvikling.

Men Vestre Landsret er enig med byretten i Aarhus om, at ekspropriationen er lovlig og gennemført i rette tid for at sikre det store sygehusbyggeri.

I den oprindelige plan skulle der bygges en hel sygehusby på området, men siden er projektet skåret ned, og kun en meget lille del af sygehuset ligger på de områder, sagen handler om.  Men, siger landsretten, det kunne planlæggerne jo ikke vide dengang, så også derfor er ekspropriationen i orden. 

Desuden er planerne om en indre ringvej og yderligere sygehusudvidelser ikke skrinlagt, men bare udskudt. 

Efter nederlaget skal ejerne af arealerne betale i alt 350.000 kroner i sagsomkostninger til Naturklagenævnet.