Superkvinder haler ind på mandlige topchefer

Højtuddannede "superwomen" overtager mændenes chefstole - og børn er ingen hindring, mener professor Nina Smith fra Århus.

Foto: Flickr

Kvinder i toppen af dansk erhvervsliv haler kraftigt ind på de mandlige kolleger, skriver Politiken mandag.

Lønforskellen mellem mandlige og kvindelige topchefer er på 10 år faldet fra 36 til 13 procent. Det viser en splinterny undersøgelse, hvor forskere har fulgt cheferne i 2.000 private virksomheder fra 1996 til 2005.

- Vi ser en ny type kvinder, som når helt op og bliver topchefer. De er kendetegnet ved at være bedre uddannet end mandlige chefer, og når de får børn, har det slet ingen negativ effekt på deres karriere, hvilket ellers er normalt for kvinder. Der er tale om superwomen, siger professor Nina Smith, Aarhus Universitet, til Politiken.

Hun står i spidsen for undersøgelsen.

Flere kvindelige topschefer

Andelen af kvinder blandt topchefer er steget fra tre til fem procent i perioden og dermed næsten fordoblet, viser undersøgelsen. En stor del af forklaringen på, at disse kvinder klarer sig anderledes end andre kvinder, er, at de ikke tager fuld barsel. Det har forskerne opdaget, efter at rapporten var færdig.

- Vi kan ikke sige, at det er hele forklaringen, men mønstret er så tydeligt, at det må tillægges stor betydning«, siger Nina Smith til Politiken.

Superkvindernes høje kvalifikationer er imidlertid også med til at trække billedet af ligestilling i den anden retning. Hvis deres højere uddannelse og erhvervserfaring indregnes, burde de nemlig i gennemsnit tjene mere end mændene. Når det medregnes, er lønforskellen i 2005 således 30 procent for topchefer, skriver Politiken.

Også i niveauet under topchefer er der kommet flere kvinder. Andelen af kvindelige underdirektører er vokset fra 9 til 15 procent, og i en kategori, som forskerne kalder potentielle chefer, er kvinders andel vokset fra 23 til 32 procent.

Ikke samme udvikling

Men mens lønforskellen blandt topchefer er svundet ind til en tredjedel, har der langtfra været samme udvikling for underdirektører og potentielle topchefer. Her ligger lønforskellen i 2005 på de samme 15-20 procent som i 1996. Forskellen kan imidlertid ikke forklares med, at firmaer diskriminerer kvinder.

- Vi nåede frem til det interessante resultat, at højst nogle få procentpoint af forskellen kan forklares med, at nogle virksomheder har en gammeldags indstilling til kvinder. Årsagen er altså ikke, at erhvervslivet er bagstræberisk«, siger Nina Smith.

Samtidig afkræfter rapporten helt, at virksomheder bliver mere 'kvindevenlige' af at have en kvinde som direktør eller bestyrelsesmedlem. Tværtimod viser tallene i nogle tilfælde klart, at kvinder ligefrem får mindre i løn, når virksomheden er ledet af en kvinde.

- Det overrasker os meget, og vi kan ikke sige hvorfor«, siger Nina Smith til Politiken.

Kilde: Dagbladet Politiken