Succes for ambulante operationer

Hurtigt hjem efter gynækologisk operation på Skejby Sygehus er en succes for både patient og samfund.

Kvinder, der er blevet opereret ambulant for nedsynkning i skeden, har et mindre forbrug af medicin og føler sig hurtigere bedre tilpas, viser en medicinsk teknologivurdering fra Sundhedsstyrelsen.

Samtidig bruger sygehuset en tredjedel færre ressourcer, når kvinderne ikke indlægges. Skejby er det eneste sted, hvor operationen udføres ambulant.

- Vi kan konstatere, at vi sparer 4.300 kr. pr. patient, når operationerne omlægges til ambulant regi, siger Susanne Axelsen, overlæge på gynækologisk afdeling på Skejby Sygehus.

Der foretages årligt omkring 4.500 af den type operationer i Danmark, og dermed er det et af de hyppigste indgreb.