Studstrupværket tager grønt tigerspring

Mandag dropper Studstrupværket kullet. Fremover skal de aarhusianske hjem varmes op ved hjælp af træpiller, og det er godt for miljøet

Studstrupværket er bygget om for 1,3 mia. kr. for at kunne håndtere skiftet fra kul til træpiller.

Fra på mandag er ikke det ikke længere kul, der sikrer varmen i de aarhusianske hjem. Studstrupværket skifter kullet ud med bæredygtige træpiller. Udskiftningen giver Aarhus den største samlede CO2-reduktion til dato.

Inden træpillernes indtog har det været nødvendigt at investere massivt i Studstrupværket. Ombygningen løber op i cirka 1,3 mia. kr. Den betyder, at det aarhusianske værk nu er et af de største biomassefyrede kraftværker i verden. Det oplyser DONG Energy, der driver værket.

- Jeg er glad for, at vi nu kan indvie et nyt, grønt Studstrupværk, der fremover kan levere grøn fjernvarme til Aarhus og grøn el til det danske elsystem. Det giver et markant bidrag til den grønne omstilling i Danmark, og vi tager et stort skridt i retning af et energisystem, der er grønt, uafhængigt og økonomisk bæredygtigt, siger koncerndirektør Thomas Dalsgaard fra DONG Energy i en pressemeddelelse. 

Læs også Grøn omstilling: Studstrup-værket laver energi med træpiller

Kristian Würtz (S), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, ser store fordele i at skifte kullet ud med træpiller.

- Med ombygningen af Studstrup har vi taget vi et stort og vigtigt skridt, som betyder meget for vores ambition om, at Aarhus skal være CO2-neutral i 2030, siger han i pressemeddelelsen. 

Rådmanden fortæller, at den grønne varme betyder, at alle aarhusianere får deres årlige CO2-udledning reduceret med et ton og dermed går fra seks til fem ton pr. år pr. indbygger.

Kristian Würtz ser den grønne omstilling på Studstrupværket som en løftestang.

- Fyringen med træpiller på Studstrupværket har en kæmpe betydning for vores klimamål. Det giver blod på tanden til at fortsætte arbejdet med den grønne omstilling, som vi i stigende grad skal skabe sammen med indbyggerne og virksomhederne, siger rådmanden.

De nye tider på Studstrupværket markeres den 10. oktober, hvor energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og rådmand Kristian Würtz besøger det ombyggede værk.

Her kan du se en kort film fra DONG Energy om ombygningen af Studstrupværket.

Studstrupværket skifter fra kul til træpiller

- Studstrupværket har bygget en silo, der kan indeholde 65.000 tons træpiller 
- Siloen er 43 meter høj og har en diameter på 70 meter
- Der er bygget et 800 meter langt transportsystem, som skal bringe det nye brændsel fra skibene via siloen og ind i kraftværket
- Med den grønne omstilling på værket sparer Aarhus Kommune 310.000 tons CO2 om året