Studerende døjer med stress: Arkitektskole slår kedelig rekord

41 procent af de studerende på Arkitektskolen i Aarhus oplever stærke stresssymptomer i forbindelse med studiet i dagligdagen.

Hvert år søger flere hundrede håbefulde ansøgere ind på Aarhus Arkitektskole med drømmen om at blive den næste store arkitekt. De er fulde af motivation forud for den svære optagelsesprøve og kommer de først ind, får de lov til at bygge modeller til den helt store guldmedalje. 

Men det er ikke kun modellerne, der fylder i hovederne på de studerende. Det viser sig, at to ud af fem studerende hver dag oplever problemer med stress på deres studie. Det er en ny, kedelig rekord.

Det viser en undersøgelse gennemført af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Skærmbillede 2020-12-08 kl. 16.46.42

Undersøgelsen viser også, at 18 procent af de studerende på alle landets videregående uddannelser altid eller ofte oplever stærke stresssymptomer i forbindelse med studiet i dagligdagen.

Konsulent opsiger samarbejde

Siden 2019 har forsker Helle Hedegaard Hein været tilknyttet Arkitektskole, fordi skolens ledelse oplevede, at de studerende ikke var motiverede. Helle Hedegaard Hein skulle undersøge kilderne til den manglende motivation. Men undervejs i projektet ændrede hun fokus og begyndte i stedet at se nærmere på kilder til stress.

- Det var meningsløst for mig at undersøge kilder til motivation og det, man kunne tolke som manglende engagement, uden at undersøge kilder til stress. Forudsætningen for, at man kan løse et problem er, at man definerer det korrekt. Det havde ledelsen ikke gjort indledningsvis. Problemet var en stor stressproblematik, og det kan komme til udtryk som manglende engagement, fortæller Helle Hedegaard Hein til TV2 ØSTJYLLAND.

I marts 2020 valgte Helle Hedegaard Hein at opsige samarbejdet med Aarhus Arkitektskole.

Samarbejdet blev afsluttet med en rapport, og af rapporten fremgår det, at samarbejdet blev opsagt, fordi Helle Heegaard Hein oplevede, at det var vanskeligt at komme af med sin ekspertviden over for ledelsen.

Samtidig står der i rapporten, at der blandt de ansatte og ledelsen på skolen hersker en forklaring om, at stressproblematikken er ny. Ifølge rapporten har stressproblematikken imidlertid været kendt i over 10 år.

Ledelsen vil i dialog med de studerende. Genrefoto.
Ledelsen vil i dialog med de studerende. Genrefoto.

I rapporten står der, at ledelsen mener, at man på skolen gør, som man altid har gjort, og at forklaringen til, at 41 procent døjer med stress i det daglige, skal findes udenfor skolens fire vægge.

Rektor: vi har ikke været gode nok

Ifølge rektor på Aarhus Arkitektskole Torben Nielsen har ledelsen været bekendt med problematikken i noget tid, og det var også grunden til, at man i første omgang tog fat i Helle Hedegaard Hein.

- Tallet er alt for højt, og det er også derfor, vi har nedsat et trivselsråd, så vi kan få en dialog mellem ledelsen, de ansatte og de studerende, fortæller rektoren til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvordan kan det være, at ledelsen og de ansatte i rapporten giver udtryk for, at de stressproblematikker er ny, når du selv og rapporten siger, at den har været velkendt i mange år?

- Det skyldes, at vi i starten valgte at arbejde med problematikken ud fra en motivationsvinkel. Det har fyldt mere, end vi har erkendt, fordi vi klassisk har ligget med et relativt højt stressniveau. Det har fyldt mere i hverdagen, end vi har været opmærksomme på, det erkender jeg, siger han.

Ifølge rektor på Aarhus Arkitektskole har ledelsen ikke været gode nok til at tage hånd om problemerne.
Ifølge rektor på Aarhus Arkitektskole har ledelsen ikke været gode nok til at tage hånd om problemerne.

Hvorfor har I ikke gjort noget ved problematikken, når den har været kendt så længe?

- Vi har arbejdet med det længe. Nu har vi forsøgt at få en ekstern ind, som kunne fortælle, hvor det virkeligt var galt. Der har været gjort nogle tiltag hen ad vejen, som nu viser sig ikke har været nok, det må jeg erkende, siger han.

I rapporten fremgår det, at I som ledelse mener, at årsagen til stressproblematikken skal findes udenfor skolens fire vægge. Hvordan kan det være, at I ligger så markant over, de andre kreative uddannelser, hvis det er tilfældet?

- Det, synes jeg ikke, vi har ment. Det, vi siger her, er, at der også er noget udenfor, der medvirker til, at de studerende bliver stressede. Jeg erkender helt blankt, at når vi har større stressprocent end andre videregående uddannelser, så er det også, fordi der ligger noget indenfor skolens fire vægge, det fornægter jeg ikke, fortæller rektoren.

Ifølge rapporten blev samarbejdet med Helle Hedegaard Hein stoppet, fordi hun havde vanskeligt ved at trænge igennem til ledelsen. Hvordan oplever du det?

- Det er Helles opfattelse. Vi har haft samme mål i forhold til at finde løsninger, og det er også derfor, vi har haft et samarbejde med hende i halvandet år.

Har I gjort det godt nok?

- Nej, det har vi ikke, for så havde vi ikke så stor en problematik i forhold til stress. Hvis vi havde gjort det, som man havde ønsket sig, så havde vi ikke haft så stor en problematik, lyder det.

Hvordan løser I det her?

- Til at starte med skal vi have kigget på rammerne. Som det er nu, er rammerne mere usikre, end de studerende føler sig trygge ved. Det kan for eksempel være ved, at underviserne lærer de studerende bedre at kende rent professionelt, afslutter han.

Psykolog er bekendt med problemet

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med psykolog Sanne Kjær fra Studenterrådgivningen i Aarhus.

- Det er selvfølgelig ulykkeligt, at der er så mange arkitektstuderende, der mistrives, men vores oplevelse er, at arkitektskolen er opmærksomme på problemet og er meget opsatte på at gøre noget ved problemet, fortæller hun.