Strik selv din uddannelse sammen

Stadig flere studerende på Aarhus Universitet vælger at kombinere deres fag på tværs af studier.

Filosofi de første år - efterfulgt af kurser i forvaltningsret. Hvorfor ikke? Fremover bliver det i stigende grad de studerende og ikke universiteterne, der dikterer, hvordan en uddannelse strikkes bedst sammen, skriver Urban.

Derfor er landets universiteter godt i gang med lette studerendes muligheder for at kombinere forskellige fag. På Københavns Universitet har man således siden efteråret indført en ny skemastruktur, så studerende i hvert fald ikke støder på logistiske problemer, hvis de ønsker at kombinere dansk og biologi. Eller jura med fødevarer.

På Aarhus Universitet vælger stadig flere studerende at kombinere deres fag på tværs af studier. Det er sket i takt med, at universitet bl.a. har fusioneret med Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning, jordbrugsforskning, Danmarks Miljøundersøgelser og DPU udover flere andre nye uddannelser.

Ifølge universitetets studiechef, Eva Teilmann, er det de studerendes voksende efterspørgsel i at kombinere fag, universitetet forsøger at imødekomme. Det gælder fx fag som oplevelsesøkonomi kombineret med historie.

- Fremtiden er ikke kun at uddanne sig inden for et bestemt område, men netop at kombinere, så man får flere forskellige kompetencer. Fleksibilitet efterspørges jo alle vegne, men det er de unges valg, der præger udviklingen. Vores udfordring er at give dem mulighederne og stadig holde et højt fagligt niveau, siger hun til Urban.

Kilde: Urban