Stort anslægsarbejde afsluttet før tid

Et års arbejde i Søndergade, Fredensgade og Frdens Torv i det centrale Aarhus er færdigt en måned før tid

Fra 1. november bliver trafikafviklingen og parkeringsmulighederne igen normale i området Søndergade, Fredensgade og Fredens Torv i Aarhus midtby.

Det seneste års tid har bilister, busser og cyklister i området været tvunget til at benytte alternative veje og parkeringspladser, da Aarhus Vand har været i gang med et større arbejde med at forny vand- og kloakledninger.

Men selskabet oplyser nu, at arbejdet er færdigt, og det er en måned før tid.

- Efter et godt samarbejde med alle involverede i området - det vil sige beboere, grundejere, forretningsdrivende, entreprenør og kommune - er det lykkedes at blive færdig med arbejdet en måned før planlagt. Det betyder, at der igen vil være normale adgangs- og parkeringsforhold til butikker, boliger osv., siger projektchef Vibeke Bundesen i en pressemeddelelse.

Juletrafikken er sikret

- Det har været vigtigt for os at undgå at genere julehandelen med vejarbejde og blokerede parkeringspladser, og det har heldigvis kunnet ladet sig gøre gennem konstruktiv dialog med alle parter.

Vand- og kloakledningerne i området var gamle og slidte, og de er nu blevet skiftet ud.

Samtidig er kloaksystemet blevet udvidet til at håndtere kraftigere regn som følge af klimaforandringerne, og der er etableret et forsinkelsesbassin på Fredens Torv til opmagasinering af regnvand.

Bassinet skal være med til at forhindre oversvømmelser i midtbyen og overløb af spildevand til Aarhus Å.