Storm: Bodil lukker skovene

Kommunen afspærrer veje ind til skove

Under stormen i oktober væltede en række træer ned over østjyske veje. Aarhus Kommune frygter, at det samme sker i eftermiddag og i aften.

Det bliver ikke torsdag, at man skal tage sig en gåtur i Marselisborgskoven eller Riis Skov i Aarhus. 

På grund af det voldsomme stormvejr har Aarhus Kommune besluttet at afspærre de større veje, der fører ind i de aarhusianske skove, fra middagstid. Fra klokken 12 bliver det ikke muligt at komme ind i skovene.

Kommunen har valgt at skride ind for at undgå ulykker i forbindelse med blandt andet væltede træer. Samtidig fraråder kommunen al øvrig færdsel til fods eller cykel i skovene. Borgerne skal respektere afspærringen og ellers holde sig orienteret gennem radioen, lyder det fra Aarhus Kommune.

Se: Storm: Få overblikket

Der er sat skilte op, så bilisterne kan blive ledt uden om skovene.

Natur og Miljø, der hører under Aarhus Kommune, melder ud, at det ikke kun er gamle og syge træer, der risikerer at vælte. Også raske træer kan vælte, hvis stormen er voldsom nok.

Kommunen vil løbende følge med i udviklingen af vandstanden i Aarhus Bugt for at varsle beboerne i Aarhus om risiko for oversvømmelser.