Stor succes med genetablering af stenrev i bugten

Dyre- og plantelivet har haft godt af det nye stenrev, som blev dannet på havbunden i oktober sidste år

03:09

Sidste år blev det besluttet, at et af de mange stenrev på havets bund, som er forsvundet, skulle genetableres. Det skete i Aarhus Bugten, og i dag kunne resultatet af projektet så ses.

Biolog Peter Majland var nemlig hoppet i dykkerdragten for at inspicere stenrevet og se, om det havde haft den ønskede effekt.

- Der er en flot tangskov og masser af hulrum med liv. Det er dejligt at se, lød den positive melding.

Er en naturkatastrofe

Stenrevene er en yndet sted for fisk og planteliv at opholde sig, og fiskene finder føde samt yngler her. Men siden 1950’erne er op mod 90 % af revene i de indre danske havvande forsvundet – for størstedelens vedkommende fordi såkaldte stenfiskere har indsamlet stenene og solgt dem til byggeri.

- Det er en naturkatastrofe, vi har udsat havmiljøet for. Og det er altså et meget vigtigt habitat, hvor fisk finder føder og yngler, siger Peter Majland.

Det var en af hovedårsagerne til, at man i oktober sidste år så satte nye sten i vandet for at genetablere revet. Arbejdet har så heldigvis båret frugt.

Du kan se mere til projektet i indslaget øverst i artiklen. Her kan du også se, hvad Danmark Naturfredningsforening siger til udviklingen for de danske stenrev på havbunden.