Stor aktion i Bazar Vest: Anholdelser og lukning af virksomheder

Flere myndigheder har i dag afholdt en fælles aktion i Bazar Vest i Aarhus. Tirsdag aften står det klart, at flere af virksomhederne havde problemer

Flere virksomheder har modtaget påbud og sanktioner i forbindelse med dagens fælles aktion mod Bazar Vest.

Skat, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsens Rejsehold og politiet har i dag, onsdag, afholdt en fælles aktion i Bazar Vest i Aarhus. Formålet med aktionen var at tjekke, at de erhvervsdrivende i basaren overholder lovgivningen på myndighedernes område.

Myndighederne rykkede samlet ind i Bazar Vest i dag kl. 13.45 med omkring 130 personer. For at sikre, at myndighederne fik talt med alle relevante personer, var der kontrol ved udgangene.

Læs også Stor aktion i Bazar Vest i Aarhus

For Skats vedkommende havde de på forhånd udvalgt 43 virksomheder til kontrol. Kontrollerne er alle foregået stille og roligt, siger Jim Sørensen, der er fagdirektør i Skat.

- Vi spørger blandt andet ind til ansættelsesforhold og bogføring. Samlet set viser vores kontroller, at der er problemer i omkring halvdelen af de virksomheder, som Skat havde udvalgt til kontrol, forklarer Jim Sørensen, der er fagdirektør i Skat.

Problemer i halvdelen af virksomhederne

To af virksomhederne drev uregistreret virksomhed. De skal nu lade sig registrere og må ellers lukke, fortæller Jan Øland, der er funktionsleder hos Skat.

15 virksomheder er blevet pålagt logbog på grund af mistanke om sort arbejde. Og i alt kan 21 virksomheder se frem til yderligere kontrolbesøg.

00:52

VIDEO: Funktionsleder Jan Øland fortæller her om dagens aktion i Bazar Vest.

Luk video

- Når vi laver kontroller, har vi oversigt over hvem der er ansat officielt. Så møder vi nogle, som ikke er på ansættelseslisten, opstår der selvfølgelig en mistanke om, at de er aflønnet sort. Så kan vi pålægge virksomheden, at de skal føre en logbog over, hvem der møder ind hver dag i et år. Og stemmer det ikke overens, når vi kommer og besøger dem, så får de en bøde, siger Jan Øland, funktionsleder hos Skat, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover vil seks af Skats sager bliver overdraget til relevante myndigheder, idet der er mistanke om socialt bedrageri.

En restaurant lukket af Fødevarestyrelsen

Også Fødevarestyrelsens Rejsehold var på banen i dag. De gav sanktioner til 15 ud 16 udvalgte virksomheder, som ikke overholdte fødevaremyndighedernes regler.

Det var en bred vifte af problemer, der blev givet sanktioner for. Der blev blandt andet uddelt sanktioner, fordi virksomhederne ikke levede op til hygiejnereglerne og vedligeholdelse, ikke kunne fortælle hvor varerene kom fra, eller ikke var godt nok sikret mod skadedyr.

Hygiejnen var for dårlig. Opvask og fødevarer var ikke adskilt. Der var ikke gjort ordentligt rent, og så stod der mad i kasser uden noget over på gulvet, som skulle varmes og sættes på buffeten.

Marianne Rasmussen, tilsynsførende, Fødevarestyrelsens Rejsehold 

- Vi havde koncentreret os om 16 udvalgte virksomheder, hvor vi havde mistanke om, at der kunne være noget. Jeg er overrasket over, at det var 15 ud af 16, der er problemer ved. Normalt, når vi har landsækkende kontroller er det én ud af seks virksomheder, der får en sanktion, siger Michael Rosenmark, der er leder af Fødevarerejseholdet til TV2 ØSTJYLLAND.

En af virksomhederne, hvor det stod særlig slemt til, var hos Cafeteria Sindibad, hvor Marianne Rasmussen der er tilsynsførende hos Fødevarestyrelsens Rejsehold måtte beslutte at lukke restauranten.

- Hygiejnen var for dårlig. Opvask og fødevarer var ikke adskilt. Der var ikke gjort ordentligt rent, og så stod der mad i kasser uden noget over på gulvet, som skulle varmes og sættes på buffeten, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Leif fik 21 fup-opkald på en dag - her er hans råd til andre

Arbejdstilsynet har givet to forbud

Arbejdstilsynet udstedte i alt 15 påbud under aktionen.

To virksomheder har modtaget et direkte forbud for overtrædelse af rygeloven. Det betyder at virksomheden har forbud mod at fortsætte arbejdet, fordi der er en overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt og må ikke genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt.  

Derudover er der blevet givet otte strakspåbud, hvilket vil sige at der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem. For eksempel er der bliver givet strakspåbud, fordi en kødhakker ikke kunne anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Der er også blevet givet strakspåbud for glatte gulve, tunge løft af melsække og risiko for nedstyrtning.  

Virksomheder, der får et strakspåbud, skal udbedre fejlen med det samme.

Foruden Skat, Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet var politiet også på pletten. Under aktionen har politiet anholdt to personer for overtrædelse af udlændingeloven.

Bazar Vest

Bazar Vest, der åbnede i 1996, er Nordens største basar med 110 butikker på 18.000 kvadratmeter. Det er beliggende på Edwin Rahrs Vej i Brabrand, en bydel i Aarhus.

Bazar Vest ligger i nærheden af Gellerupparken og er et tiltag fra byggeselskab Olav de Linde for at styrke erhvervsudviklingen, specielt blandt de mange indvandrere. Den muslimske friskole, Lykkeskolen, er nabo.

Kilde: Wikipedia