Spanske læger besøger Århus Sygehus

50 spanske smertelæger søger inspiration til forskning og behandling af kroniske smerter

Kroniske smerter kan medføre depression, angst og et dårligt socialt liv. Smerterne, der rammer hver femte voksen, er en stor byrde såvel for den enkelte som for sundhedssystemet.

Derfor strømmer læger fra hele verden til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvor internationale forskere og læger har skabt et unikt samarbejde til gavn for patienter med kroniske smerter.

Torsdag kommer 50 spanske smertelæger til Dansk Smerteforsknings Center på Århus Sygehus for at få inspiration til behandling og forskning i områder som for eksempel smerter efter nerveskade, piskesmæld og fantomsmerter samt kroniske smerters indflydelse på livskvalitet.

- De spanske læger har bedt om at komme på besøg, fordi vi har et rigtig godt internationalt ry. De er især interesseret i at høre, hvordan vi kan have så tæt et samarbejde mellem forskning og behandling, siger professor Troels Staehelin Jensen.

Århus Universitetshospital har for nylig sammen med Rigshospitalet, Syddansk Universitetet og universiteter i England og Tyskland fået 140 millioner kroner til forskning i bedre behandling af kroniske smerter.