Sommerfuglene ved at forsvinde

Forskere på Aarhus Universitet har fundet ud af, at det går skidt med sommerfuglebestanden i Danmark

Inden for de sidste 50 år har Danmark mistet 12 arter af dagsommerfugle, og tilbagegangen fortsætter, viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Det er første gang, sommerfuglenes tilbagegang på dansk jord er blevet undersøgt, og de 12 arter, der er forsvundet for altid fra den danske natur, udgør omkring 10 procent af det samlede antal danske dagsommerfuglearter.

Og tilbagegangen viser ifølge undersøgelsen ingen tegn på at standse. Flere arter risikerer at uddø inden for en kort årrække, hvis ikke der ydes en målrettet indsats for at redde deres levesteder.

- Det er først og fremmest arter, der er knyttet til skovene, der har lidt de største tab, siger Anne Eskildsen fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Ud af de 12 arter, der er væk, var de 10 knyttet til skoven.