Sms-sag tages op igen

Statsadvokat overvejer at tvinge politi ind i havnesag

Tre kranførere mistede arbejdet, da havneledelsen læste deres interne kommunikation på arbejdsmobilerne. Arkivbillede.

Østjyllands Politi bliver nu efter alt at dømme tvunget til at genoptage efterforskningen af politianmeldelsen mod borgmester Jacob Bundsgaard og havnedirektør Bjarne Mathiesen i sagen om Aarhus Havn, der skaffede sig adgang til at læse kranføreres private sms'er.

En efterforskning, som politiets jurister besluttede at standse efter en juridisk vurdering af sagen - angiveligt uden at have indkaldt hverken anmelderne eller de anmeldte til afhøring.

Vicestatsadvokat Jacob Berger skriver torsdag til kranførernes advokat, Bjarne Overmark, at han i dag har besluttet at "omgøre politiets afgørelse med henblik på nærmere overvejelser om, hvorvidt efterforskningen skal fortsætte."

Når vicestatsadvokaten har truffet sin endelige afgørelse, vil han meddele det, oplyser han i brevet.

- Det er jeg da glad for, siger kranførernes advokat, Bjarne Overmark til TV 2 | ØSTJYLLAND.

- Har ikke bare svunget gummistemplet

Han betoner, at det foreløbig ikke er en særligt vidtrækkende beslutning, som statsadvokaten har truffet.

- Men jeg er glad for, at statsadvokaten ikke bare har svunget gummistemplet og godkendt det, som Jacob Bundsgaard og politidirektøren har besluttet, siger Bjarne Overmark med henvisning til, at han mener Østjyllands Politi er inhabilt i sagen, fordi den politianmeldte borgmester foruden at være bestyrelsesformand for Aarhus Havn også er næstformand for Kredsrådet for Østjyllands Politi, hvor han arbejder tæt sammen med kredsrådets formand, politidirektør Jørgen Ilum.

Bjarne Overmark håber, at statsadvokaten vil bede en anden politikreds om at foretage efterforskningen i sagen.

- Det vil være godt for troværdigheden, siger han.

Blev fyret for chikane

Kranførernes advokat havde anmeldt havnedirektør Bjarne Mathiesen og borgmester og havnens bestyrelsesformand, Jacob Bundsgaard (S), for brud på brevhemmeligheden, fordi havneledelsen skaffede sig adgang til at læse sms'er på flere kranføreres mobiltelefoner.

Det var mobiltelefoner, som var udleveret af havnen, men som de ansatte havde tilladelse til at bruge til private formål.

- Jeg har svært ved at se, at en kommunal arbejdsgiver skulle have lov til at skaffe sig adgang til meddelelser, som kræver en dommerkendelse, hvis det er politiet, der vil ind og læse folks private meddelelser, siger kranførernes advokat, Bjarne Overmark.

Skulle have en ny mobiltelefon

I forbindelse med at en sikkerhedsrepræsentant skulle have en ny mobiltelefon, skaffede havneledelsen sig adgang til at læse den ansattes sms'er. Her fremgik det, at flere kranførere havde drøftet, hvordan de kunne forhindre, at andre ansatte sagde ja til ekstraarbejde.

Ifølge havneledelsen havde tonen i de private beskeder karakter af chikane mod andre medarbejdere. Derfor blev de tre kranførere afskediget.

Kranførerne har afvist, at der skulle være tale om chikane. De har tidligere udtrykt overfor TV 2 | ØSTJYLLAND, at der snarere var tale om frustration og bekymring for kranførernes arbejdsmiljø i en periode, hvor flere kranførere havde måtte sygemelde sig på grund af arbejdspresset og generelt følte sig belastet af dårligt arbejdsmiljø.