Skolen skal ikke rykkes, men er alligevel udskudt

Skærpede krav til støjgener udskyder skole i prestigefuld Aarhus-bydel endnu længere. Det efterlader børn i pavilloner og midlertidige lokale. For dårligt, mener far.

Opførelsen af skolen i den nye Aarhus-bydel Nye er blevet udskudt for anden gang, så der nu først er udsigt til skolestart i 2026.

Det er, selvom børnetallet i bydelen stiger, og en ny skole er en del af områdets helhedsplan.

Men udskydelsen skyldes, at Planklagenævnet har skærpet sine krav til støj, som gør, at der skal kigges på en ny helheds- og dermed lokalplan.

Hvis støjbelastningen fra den planlagte ringvej skulle efterleves, skal der opføres en otte meter høj støjvold mellem ringvejen og den ny skole.

- Efter vi har igangsat lokalplanlægningen for skolen, skærper Planklagenævnet sin praksis omkring støj fra veje, hvilket gør, at vi må ændre planer, siger Aarhus Kommunes planchef, Eva Møller Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan ikke bruge lempede støjbestemmelser

Kommunen havde forventet at kunne bruge de lempede støjbestemmelser, men det må man ikke, når der er tale om en skole på en bar mark, forklarer Eva Møller Sørensen.

- Alle ville nok blive trætte af en otte meter høj støjskærm. Derfor har vi i forbindelse med helhedsplanen set på en anden placering af ringvejen. Helhedsplanen har været fremlagt i offentlig høring og er nu på vej til endelig godkendelse i byrådet, siger Eva Møller.

- I den lange tidshorisont får vi en bedre løsning.

Den kommende skole set fra syd. Dens placering kommer ikke til at rykke sig.
Den kommende skole set fra syd. Dens placering kommer ikke til at rykke sig. Foto: Edit (visualisering) og privatfoto

Mærkelig rækkefølge

Men med en helt ny bydel bør infrastrukturen være noget af det første, der er på plads.

Det mener i hvert fald Anders Thomsen, der er far til to børn på seks og otte år, der ellers var klar til at rykke ind på den nye skole.

- Det er mærkelig, at man kan bygge så stor en bydel uden at have styr på trafiksituationen, siger Anders Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han bor på Elstedvej, som også er udsat for meget trafik, men ikke gearet til det.

- Min bekymring er, at trafiksituationen jo ikke bliver bedre af, at skolen udskydes, siger han.

Han havde glædet sig til at kunne sende begge sine børn i den kommende, nærliggende Nye Skole efter sommerferien. 

Lige nu går hans datter på Elev Skole, men den går kun til femte klasse, hvorefter man skal på den nærliggende Hårup Skole. Hans seksårige søn starter i skole efter sommerferien.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi skal til at bøvle med det her nu, siger Anders Thomsen. 

- Mange familier er jo også flyttet hertil på en præmis om, at der kommer en ny skole, og at det hele er lækkert. Jeg er ikke imponeret over kommunen, konstaterer Anders Thomsen.

Pavilloner og midlertidige lokaler

Aarhus Kommune forventer at få helhedsplanen behandlet i byrådet i august eller september måned afhængig af byråds øvrige dagsorden. Helhedsplanen indstilles til endelig vedtagelse derefter, oplyser specialkonsulent Martha Allermann Kruse.


Der tages andre lokaler og pavilloner i brug, oplyser Børn og Unge-magistraten, selvom det ikke er ønsket på den lange bane.

- Vejstrukturen skal jo være på plads i lokalplanen. Helhedsplanen sætter en retning, men med de her nye byer, som har lange tidshorisonter for realisering, kan der ske ændringer. Det er rigtig svært at forudsige, men vi gør vores bedste, siger Eva Møller.