Skejby Sygehus ændrer behandling

Skejby Sygehus ændrer med øjeblikkelig virkning behandlingen af patienter i respirator.

Genrefoto.

Lægestaben på Skejby Sygehus har besluttet sig for at ændre behandlingen af patienter, der ligger i respirator.

Det sker på baggrund af en ny under- søgelse, der viser, at 58 procent af de patienter, som ligger i respirator og får en lungeinfektion på Skejby Sygehus, dør. På et tilsvarende hospital i Australien er dødeligheden kun 28 procent.

Den store forskel bunder ifølge overlæge Reinhold Jensen i, at australierne behandler den samme patient med flere typer antibiotika.

Derfor vil Skejby Sygehus med øjeblikke- lig virkning ændre antibiotika-behandlingen af patienter i respirator. Derudover kan der ifølge Reinhold Jensen også gøres mere for at undgå, at patienterne får infektioner, mens de ligger i respirator.

Reinhold Jensen forventer at få dødeligheden ned på mellem 25 og 30 procent.