Skal kunne låse de unge inde

MultifunC skal være en delvist lukket institution

Foto: Jens Peter Hansen

Døgninstitutionen MultifunC Midtjylland i Aarhus, der er et botilbud for 14-17 årige unge med svære adfærdsvanskeligheder som kriminalitet og misbrug, skal omdannes til en delvist lukket institution. Det anbefaler et rådgivende udvalg under Region Midtjylland.

Delvis lukning betyder, at medarbejderne må forhindre enkelte unge i at forlade institutionen - enten ved at stille sig fysisk i vejen eller ved at låse døre. Dog højest fem dage ad gangen og sammenlagt højest 30 dage i løbet af et år. 

- Den delvise lukning skal dæmme op for rømninger, som har plaget institutionen i dens første leveår. Samtidig håber vi, at det vil motivere flere kommuner til at anbringe unge på institutionen, siger udvalgsformand Henrik Gottlieb Hansen (A).

- Selvom vi ændrer institutionens status, bliver der ikke ændret på den grundlæggende idé. MultifunC vil fortsat gennem korte, intensive forløb kunne hjælpe unge med adfærdsvanskeligheder til at bryde ud af en negativ spiral, siger han.

Den delvise lukning træder i kraft i maj, hvis regionsrådet følger anbefalingen fra det rådgivende udvalg, og hvis byrådene i de to partnerskabskommuner Aarhus og Herning også godkender det.