Sidste kommunalvalg med blyant og papir

Kommunerne håber, at næste kommunalvalg om fire år kan afvikles helt elektronisk. Århus har afprøvet et system.

Foto: Colourbox

Står det til kommunerne, bliver kommunalvalget tirsdag det sidste, hvor vælgerne skal bruge blyant og papir, når de afkrydser deres parti eller kandidat på stemmesedlen. Ved valget om fire år bør afstemningen ske elektronisk, mener Kommunernes Landsforening (KL).

I Århus har godt 6.000 unge mellem 16 og 17 år siden torsdag kunne stemme ved hjælp af et elektronisk system til ungevalget. Men det system mangler stadig udvikling, for at blive helt sikkert. Der findes dog andre systemer og i europa foregår valg elektronisk i flere lande.

Problemer med sikkerheden er dog stadig forklaringen på, at papirstemmesedlen og blyanten endnu ikke er udskiftet med elektronisk udstyr. Det er i hvert fald begrundelsen fra indenrigs- og socialministeren, der har afvist forsøg med elektroniske systemer til kommunalvalget. Men KL mener at teknikken, sikkerheden og økonomien bag elektronisk stemmeafgivning er i orden. Derfor opfordrer KL ministeren til at give kommuner lov til at gennemføre forsøg med digitale valghandlinger.

- Elektroniske valghandlinger kan betyde mere sikkerhed i stemmeoptællingen, færre køer ved valgstederne og besparelser ved færre valgtilforordnede. Det håber jeg, at ministeren nu vil sikre, at lovgivningen ikke spænder ben for, siger Erik Nielsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

KL vil snarest bede ministeren om at sørge for forsøg med digitale valghandlinger. Målet er, at alle vælgere om fire år kan stemme digitalt på valgstedet, hvis de vel at mærke ønsker det.