SF vil ikke forhandle videre om tvangsvuggestuer for ghettobørn

Det tegner til et discounttilbud, mener SF om et muligt læringstilbud for etårige fra udsatte boligområder

Når forhandlinger om obligatorisk vuggestue til børn fra udsatte boligområder fortsætter mandag morgen, bliver det uden SF.

Ifølge SF's børneordfører, Jacob Mark, takker partiet nej til at fortsætte forhandlingerne, der skal få den sidste del af regeringens såkaldte ghettoplan på plads.

- Vi har siddet med til forhandlingerne indtil nu, fordi vi synes, at børn i familier som ikke trives godt, eller hvor børnene ikke har samme forudsætninger for et godt sprog, de skal i dagtilbud med dygtige voksne.

- Men vi kan se, at over de seneste par uger har det her dagtilbud fra regeringens side udviklet sig til et læringstilbud, hvor man skal lære om den danske grundlov og demokrati. Det skal være tvungent og kun for børn fra udsatte boligområder, siger han.

Ifølge et notat fra regeringen, som Jyllands-Posten tidligere har beskrevet, vil regeringen tvinge børn fra udsatte boligområder i et læringstilbud, hvis forældrene ikke selv sender børnene i vuggestue.

I vuggestue 25 timer om ugen

Børnene skal ifølge regeringens oprindelige plan være der i 25 timer om ugen. Ellers mister forældrene børnechecken. 

Målet er at få fat i børn, der lever isoleret fra det danske samfund, og udvikle deres "danske sprog, generelle læringsparathed og kendskab til danske traditioner".

Børnene skal blandt andet introduceres for "danske traditioner og højtider i forbindelse med eksempelvis jul, påske, grundlovsdag, fødselsdag og fastelavn".

- Det startede som et tilbud om gratis vuggestueplads, men nu tegner det til at blive et discounttilbud, hvor børnene ikke må sove til middag, og hvor forældrene selv skal betale for bleer og frokost, siger Jacob Mark.

Som udgangspunkt mener SF, at alle børn i Danmark automatisk skal skrives op til vuggestueplads. Hvis forældrene så takker nej, skal familien have besøg af en sundhedsplejerske, lyder det. 

VIDEO: Rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF), fortæller, hvad det vil betyde, når man skal lukke daginstitutioner i de boligområder, der er på regeringens ghettoliste. Interviewet er fra marts i år