SF og Enhedslisten vil bløde op på reduktionskrav på studiepladser

To af regeringens støttepartier vil have blødt op i krav om reduktion af studiepladser i de største byer.

Regeringens udspil om at skære ti procent af studiepladserne på universiteterne i de fire største byer bør skrottes og i stedet laves til en målsætning frem mod 2030.

Det er SF og Enhedslistens tilgang før de torsdag sætter sig til de næste forhandlinger om netop regeringens udspil til flytte studiepladser ud i landet.

De to partier vil gå mere varsomt til værks og lave en målsætning om, at de fire universiteter frem mod 2030 bør have mindst ti procent af deres pladser uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg.

- Vi har de seneste par uger hørt en vilje fra universiteterne til at kigge på, hvad der kan lægges ud. Derfor synes vi, at det giver god mening at lave en målsætning i stedet, siger SF's uddannelsesordfører, Astrid Carøe.

- Så kan det være en hammer, der hænger over hovedet på dem.

Torsdag skal uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og regeringen igen forhandle med Folketingets partier om regeringens udspil, der skal flytte studiepladser ud af København, Aarhus, Odense og Aalborg.
Torsdag skal uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og regeringen igen forhandle med Folketingets partier om regeringens udspil, der skal flytte studiepladser ud af København, Aarhus, Odense og Aalborg. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Hvad skal der ske, hvis der ikke kommer en god plan eller målsætningen ikke opnås?

- Hvis de slet ikke spiller med, så kan det godt være, at man skal kigge på nogle reduktioner, som regeringen har spillet ud med.

Flere vil bløde på regeringens udspil 

Regeringens udspil er, at universiteterne skal lukke 10 procent af deres studiepladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg eller flytte dem ud af byerne. Det skal starte fra næste års optag.

Når det gøres som et stift krav frem for en målsætning, frygter Enhedslistens uddannelsesordfører, Pernille Skipper, at ændringen bliver for rigid.

- Grundlæggende vil vi gerne skaffe flere pladser uden for de store byer, siger hun.

- Vi synes sådan set også, at det giver mening at snakke om at lukke nogle af pladserne ude i fremtiden i de store byer, når ungdomsårgangene bliver mindre.

- Vi vil gerne gøre det som en målsætning i 2030, så vi er sikker på, at vi ikke bare lukker en masse uddannelsespladser, uden at der er grund til det.

Det er ikke kun regeringens støttepartier, der har foreslået at bløde op på regeringens udspil med de ti procents færre pladser i de fire største byer,

Også Venstre har tidligere talt for, at det en lavere andel, samt at man fritager uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik samt nogle sproguddannelser.

På Aarhus Universitet er man også skeptiske 

På Aarhus Universitet er rektor Brian Bech Nielsen også skeptisk overfor forslaget. Da forslaget den 27. maj blev præsenteret af regeringen, lød det fra ham, at det er 'naivt' at tro, at så mange studiepladser kan flyttes. 

Ifølge ham skal nogle afgørende forudsætninger være på plads.

- Det første er, at der rent faktisk er studerende de steder, som ønsker at læse dér og søge ind på uddannelserne, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND

- Det andet er, at vi kan få økonomien til at hænge sammen. Og det sidste er, at fordi vi udbyder forskningsbaserede uddannelser, så skal der være et forskningsmiljø. Og det er der ikke så mange steder på nuværende tidspunkt.

- Så derfor er jeg noget betænkelig ved den tilgang, afsluttede han.

VIDEO: Aarhus Universitet skal, hvis forslaget får flertal i Folketinget, enten skære ti procent af optaget på dets uddannelser eller rykke den samme mængde ud af byen. Hør her, hvad Brian Bech Nielsen tænker om forslaget.

Heller ikke fra de studerendes side blev der udtrykt begejstring for regeringens udspil.

- Aarhus er en fantastisk studieby, som vi er glade for at have, så vi er naturligvis ærgerlige over at på den måde at blive tvunget – mod de studerendes vilje – til at flytte pladser ud af byen, sagde Marie Vedel Dall, formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. 

- Vi ved, at de studerende rigtig gerne vil læse i Aarhus, og mange vælger også byen, før de vælger studiet.