S-rådmand bekymret over regeringens udspil: Urealistisk uden flere penge

Kristian Würtz (S) ser gode elementer i regeringens reformudspil, men han er bekymret over den foreslåede omlægning af jobindsatsen, som ifølge ham kommer til at kræve flere ressourcer.

Med sit nye udspil ”Danmark kan mere” vil regeringen sørge for, at borgere med et såkaldt ”integrationsbehov” i større grad kommer i job. Indsatsen er målrettet ikke-vestlige kvinder, som på sigt skal omfattes af et krav om en 37-timers arbejdspligt, hvis man er på offentlig forsørgelse.

Tankegangen er, at arbejdslogik skal erstatte forsørgelseslogik.

Seks ud af 10 kvindelige indvandrere og efterkommere fra Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan, Pakistan og Tyrkiet er lige nu uden job. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge udlændinge og integrationsministeriet.

Det er kommunerne, der kommer til at administrere indsatsen.

Kristian Würtz (S), rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune, bakker op om ambitionen om at få flere danskere med ikke-vestlig baggrund ud på arbejdsmarkedet. 

- Når det er sagt, sidder jeg også med en alvorlig bekymring omkring den foreslåede omlægning af jobindsatsen. Med 37-timers-kravet lægges der op til en markant større aktiveringsindsats, skriver Kristian Würtz i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortsætter:

- Sådan en indsats kræver ressourcer, hvis den reelt skal føre til, at de ledige opnår kompetencer, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, og flere kommer i job. Derfor håber jeg, at regeringen nu vil gå i dialog med kommunerne om finansieringen af de nye tiltag, så vi kan sikre gode indsatser, der skaber resultater.

V: Gode perspektiver

I Aarhus Kommune er Venstre positive overfor idéen om at få flere udlændinge i arbejde. Partiet drømmer allerede om at finansiere flere tiltag i det kommende budget ved at få flere indvandrerkvinder i arbejde, og derfor bakker de op om løsningen.

- Jeg synes, det har nogle gode perspektiver. I Venstre har vi allerede foreslået at vi til budgetforhandlingerne, laver en investeringsmodel, der går samme vej. Vi skal have flere flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. Der ligger et kæmpe potentiale – både for den enkelte, men også en økonomisk gevinst for samfundet, siger Gert Bjerregaard, der er medlem af social- og beskæftigelsesudvalget i Aarhus kommune for Venstre.

Så mange bliver berørt

Rengøring i strande og skove

På landsplan regner man med, at der lige nu er 20.000 personer i målgruppen. Her vil de enkelte kommuner så skulle oprette de nødvendige nytteindsatspladser, hvor kvinderne vil få tilrettelagt en hverdag, der minder mest muligt om at gå på arbejde, men hvor man ikke er tilknyttet en kommunal arbejdsplads.

quote Set over de sidste 10 år, er der sket en eksplosiv stigning i antallet af medarbejdere i jobcentrene, og det står slet ikke mål med antallet af arbejdsløse.

Gert Bjerregaard, Venstre

Regeringen foreslår, at kvinderne kan løse opgaver, som ellers ikke vil være blevet løst. Det være sig ren- og vedligeholdelse af strande og skove eller renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på

kommunens institutioner og ejendele.

Er du ikke nervøs for, at man taber dem helt på gulvet, hvis de ikke vil det?

- Jeg mener, at det med at samle skrald skal være et lille hjørne i indsatsen. Det handler om at få dem opkvalificeret og i uddannelse. Får man en ydelse, skal man også stå til rådighed for arbejdsmarkedet – også selvom det er at samle skrald i en kort periode, siger Gert Bjerregaard.

I forslaget har regeringen fremlagt et bud på, hvordan en typisk uge med 37-timers arbejdspligt kan se ud.
I forslaget har regeringen fremlagt et bud på, hvordan en typisk uge med 37-timers arbejdspligt kan se ud. Foto: Finansministeriet

Skal spare finde besparelser

Nytteindsatsen er det primære fokus i forslaget. Der kan dog også indgå virksomhedspraktik og løntilskud, hvor den pågældende borger får erfaring med at arbejde i en virksomhed. Lykkes man med at sikre sig småjobs, vil de timer man arbejder her, blive modregnet en til en i forhold til de 37-timers arbejdspligt.

Regeringen ligger op til, at det hele skal finansieres ved besparelser på den kommunale beskæftigelsesindsats.

I skal nytænke og forenkle indsatsen for at spare. Er det realistisk, I kan hente penge nok der?

- Det er det. Set over de sidste 10 år, er der sket en eksplosiv stigning i antallet af medarbejdere i jobcentrene, og det står slet ikke mål med antallet af arbejdsløse. Det er en mulighed for at kombinere det med at få flere indvandrere i arbejde, samtidig med at bruger færre ressourcer jobcentrene, siger Gert Bjerregaard.

Denne artikel er tirsdag eftermiddag klokken 15.30 omskrevet og opdateret med citater fra rådmand Kristian Würtz.

Mandag indviede Aarhus kommune et nyt og ambitiøst boligbyggeri på Århus Ø. Men det er endnu ikke blevet helt det, politikerne drømte om.