Risiko for oversvømmelser

Kommune advarer lodsejere og trafikanter

Udsigten til en blæsende og meget våd weekend betyder, at der er risiko for oversvømmelser. Særlig lodsejere og trafikanter langs vandløb og søer bør være opmærksomme, lyder det fra Aarhus Kommune.

- Det er faktisk ikke stormen, der er problemet her i Aarhus. Vi har fået rigtig meget vand, så vandmagasinerne er ved at være fyldt op og jorden kan ikke suge mere vand. Det betyder, at vi lige nu og her vurderer at nogle stier og enkelte veje kan blive oversvømmet, siger afdelingschef fra Teknik & Miljø, Mogens Bjørn Nielsen, til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Det er især langs Aarhus Å, Brabrand Sø, Årslev Engsø og Solbjerg Sø, at der er risiko for oversvømmelse. Udover stier langs søerne er der risiko for oversvømmelse af Søskovvej og Holmbækvej.

- Vandstanden i bugten er ikke kritisk, men forhøjet. Det betyder, at vandet fra vandløb og søer ikke kan strømme frit ud i havet, og derfor stiger vandstanden og giver risiko for oversvømmelse af arealer omkring søer og vandløb - især langs Aarhus Å, Brabrand Sø og Årslev Engsø, siger Mogens Bjørn Nielsen, og forsætter:

Se: Sådan rammer Dagmar

- Vi vurderer at Brabrandstien vil stå under vand i løbet af næste uge, hvis det våde vejr fortsætter - og det ser det jo ud til, at det gør, siger Mogens Bjørn Nielsen.

Kommunen følger vejrudviklingen i weekenden tæt og vurderer løbende behovet for at sætte ind - for eksempel med pumpning på udsatte, centrale steder. Lodsejere langs vandløb og søer rådes til at tage forholdsregler på egen grund og i kældre.

Du kan finde gode råde i forbindelse med oversvømmelse på www.aarhus.dk/oversvømmelse