Rektor: Brud på retningslinjerne, at landbruget skrev med på rapport

Forløbet omkring den såkaldte oksekødsrapport fra Aarhus Universitet er ’kritisabelt’, siger universitetets rektor.

Forløbet med den oksekødsrapport, som Aarhus Universitet har lavet for interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, er så kritisabelt, at man ikke kan tale om uafhængig forskning.

Rapporten er et brud på universitetets egne retningslinjer og god forskningsskik.

Så klar er meldingen til Information fra universitetets rektor, Brian Bech Nielsen, efter at Information fredag kunne afsløre, at forskerne bag rapporten ikke alene har ladet landbrugslobbyen påvirke en pressemeddelelse, men ligefrem ladet dem skrive hele afsnit i rapporten.

- Der er ingen grund til at være stolt af den sag her på vores vegne. Forløbet er simpelthen kritisabelt, erkender Brian Bech Nielsen.

Den nu meget kritiserede rapport, handler om hvor meget produktionen af kød belaster klimaet og er blevet kritiseret for at sammenligne klimabelastningen for en hel pulje af produkter - øl, vin, slik, kaffe, te, sodavand og andre søde sager - med dansk produceret oksekød alene. Genrefoto.
Den nu meget kritiserede rapport, handler om hvor meget produktionen af kød belaster klimaet og er blevet kritiseret for at sammenligne klimabelastningen for en hel pulje af produkter - øl, vin, slik, kaffe, te, sodavand og andre søde sager - med dansk produceret oksekød alene. Genrefoto. Foto: Kristian Djurhuus - Ritzau Scanpix

Ikke uafhængigt

Han kalder det "uacceptabelt", at Landbrug & Fødevarer og Danish Crown har spillet en så fremtrædende rolle i processen, at de har kunnet skrive i og komme med rettelser til rapporten. Derudover står Danish Crown også bag rapportens titel og forsidefoto.

- Det giver slet ikke nogen mening at tale om uafhængighed her. Og et af adelsmærkerne ved universitetsforskning skal jo gerne være, at vi bedriver uafhængig forskning. Ellers mister vi troværdighed. Så det er en uacceptabel måde at håndtere den slags på, siger Brian Bech Nielsen.

- Jeg mener, at interaktionen med de eksterne parter har været så stærk, at vi kan ikke påstå, at det her er uafhængigt. Forskningsmetoder og resultater kan godt være okay, men vi kan ikke påstå, at rapporten er uafhængig.

Forskerne ved Aarhus Universitet bliver nu kritiseret af deres egen rektor. Genrefoto.
Forskerne ved Aarhus Universitet bliver nu kritiseret af deres egen rektor. Genrefoto. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Skarp kritik

Rapporten er udarbejdet af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) ved Aarhus Universitet og er finansieret af Kvægsafgiftsfonden med hjælp fra Landbrug & Fødevarer.

I Information har udenforstående eksperter kritiseret, at projektets styregruppe udelukkende har bestået af landbrugs- og kødsektoren, og at Landbrug & Fødevarer har stået for den overordnede projektledelse.

En kritik, som ifølge rektoren er "fuldstændig velanbragt".

- Jeg var meget overrasket, da jeg er erfarede, at det var tilfældet. Vi kan jo ikke have eksterne parter med stærke interesser til at styre forskningen. Så den kritik deler jeg, siger han.

Mener du, at Aarhus Universitet i den her sag har brudt god forskningsskik?

- Ja, det mener jeg. God forskningsskik indebærer også, at man bevarer uafhængighed.

Underkender du dermed din centerleder for DCA Niels Halbergs forklaring?

- Ja, jeg mener, at god forskningsskik indebærer, at man bevarer uafhængighed.

Den kritiserede rapport sammenlignede klimabelastningen ved produktion af oksekød i Danmark med klimabelastningen ved blandt andet slik, kaffe og sodavand. Genrefoto.
Den kritiserede rapport sammenlignede klimabelastningen ved produktion af oksekød i Danmark med klimabelastningen ved blandt andet slik, kaffe og sodavand. Genrefoto.

Brudte retningslinjer

Brian Bech Nielsen er ikke i tvivl om, at Aarhus Universitet har brudt egne retningslinjer i arbejdet med oksekødsrapporten. Det står i kontrast til tidligere forklaringer fra institutleder for Agroøkologi Erik Steen Kristensen og centerleder for DCA Niels Halberg.

- De retningslinjer, vi har, har faktisk været brudt i dette forløb, siger Brian Bech Nielsen.

Kommer I som universitet til at ændre praksis som følge af denne sag?

- Jeg har bedt det fakultet, under hvilket DCA hører, om omgående at få lavet en redegørelse for, hvad der helt præcist er sket her. Og at drage de nødvendige konsekvenser, herunder eventuelt nye retningslinjer. 

I har brudt jeres retningslinjer, og du siger, at det ikke er uafhængig forskning. Bør I så ikke trække rapporten tilbage?

- Det er et rigtig godt spørgsmål. Det vil jeg diskutere med den fagansvarlige, lyder det fra rektoren