Regnvand tilbage i jorden

Ny løsning på oversvømmelser

Egå Engsø er et af det tiltag, Aarhus har taget for at forhindre oversvømmelser ved store nedbørsmængder. Nu skal regnvandet også tilbage i jorden igen.

Aarhus Kommune vil have mere af regnvandet til at sive tilbage i jorden igen - ned til grundvandet, hvor det gør gavn - i stedet for at lede det ud i havet, hvor det ikke gør gavn.

Men det er ikke så nemt, som det lyder. For Aarhusområdet befinder sig populært sagt på en stor lerknold, som vandet ikke kan sive ned igennem. Derfor har forsyningsselskabet Aarhus Vand indledt en jagt på de steder, hvor jorden er mere porøs, så vandet kan sive ned.

Og de steder vil man nu bygge nedsivningsanlæg.

Aarhus Vand har i samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut, Geus og Aarhus Kommune sat gang i et projekt, der viser, hvor jordbundsforholdene er velegnede til nedsivning, og som samtidigt sikrer, at regnvandet effektivt filtreres for urenheder lokalt inden nedsivning, forklarer Aarhus Vand.

I løbet af denne uge nedgraver Aarhus Vand så det første filtreringsanlæg i Mårslet.

Anlægget er et suplement til den brede vifte af løsninger, Aarhus Vand bruger - fx med seperation af vand- og kloakafledninger for at forebygge oversvømmelser. Aarhus Vand forventer nemlig stigende nedbørsmængder som følge af klimaforandringer.