Regeringen vil indføre stopprøve i 0. klasse i ghettoer

Børn i 0. klasse i udvalgte områder skal bestå en danskprøve for at få lov til at rykke op i 1. klasse

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og regeringen præsenterer sit ghettoudspil torsdag. Arkiv

Regeringen vil indføre stopprøve i 0. klasse i udvalgte områder, erfarer TV2. Det er en del af regeringens ghettoudspil, som præsenteres torsdag.

Eleverne får flere forsøg til at bestå prøven, men de kan risikere at skulle gå et år om, skriver TV2.

Ifølge TV2's oplysninger omfatter tiltaget skoler, hvor en vis del af eleverne kommer fra socialt belastede boligområder. Det er både folkeskoler samt privat- og friskoler, som er omfattet.

Læs også Dobbelt straf i ghettoer: Det er et dybt, dybt bekymrende forslag

Ghettoudspillet "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030" præsenteres i Mjølnerparken i København.

Hele otte ministre vil være med til at præsentere udspillet. I spidsen står statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Netop Løkke sagde i sin nytårstale, at regeringens mål er at "afvikle ghettoer helt".

Et barn kan maksimalt gå 0. klasse om én gang. Og barnet vil få flere muligheder for at bestå prøven.

Ifølge TV2 vil et barn få tre forsøg i løbet af skoleåret til at bestå prøven. Dumper barnet den første, vil det blive tilbudt sprogundervisning forud for næste prøve. 

Læs også Regeringen vil gøre det lettere at smide kriminelle og deres familier ud af ghettoerne

Dumpes alle tre prøver, vil barnet blive tilbudt et intensivt sprogkursus hen over sommerferien. Efter det kursus vil barnet få endnu en mulighed for at tage sprogprøven.

Dumper barnet så den prøve, skal 0. klasse tages om, hvis det står til regeringen. 

Hvis forældre til barnet takker nej til det intensive sprogkursus, skal 0. klasse også tages om, skriver TV2.

Ghettoudspillet bliver den sjette af sin slags siden 1994. Flere elementer fra udspillet er sluppet ud de seneste dage.

03:19

I regeringens ghetto-udspil er et af foreslagene, at man kan få fordoblet sin straf, hvis man bor i en strafzone. Keld Albrechtsen, der er formand for Brabrand Boligforening, mener ikke, at sådan et forslag løser noget.

Luk video

Regeringen vil eksempelvis give politiet mulighed for at oprette strafzoner, hvor straffen for kriminalitet fordobles.

Og boligselskaber skal have mulighed for at sige nej til at udleje en bolig, hvis en lejer har begået visse typer af kriminalitet de seneste fem år. 

Overblik: Strafzoner og gymnasier i regeringens ghettoudspil

Intentionen med regeringens ghettoudspil er med statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) egne ord at "afvikle ghettoerne helt".
Nogle elementer er allerede offentliggjort eller sluppet ud i medierne. 

Her kan du se hvilke:
Skærpede strafzoner:
* Regeringen vil give politiet mulighed for at oprette strafzoner, hvor straffen for kriminalitet fordobles.
* En skærpet strafzone kan oprettes af politiet i en ekstraordinær situation i det pågældende område. Der skal være en særlig grund til at oprette en zone.
Kriminelle lejere:
* Boligselskaber skal have mulighed for at sige nej til at udleje en bolig, hvis en lejer har begået visse typer af kriminalitet de seneste fem år.
* Det skal desuden blive lettere at sætte kriminelle lejere på gaden, da regeringen mener, at domstolsforløbene er for lange, som de er i dag.
Datadeling i udsatte boligområder:
* Kommunerne skal have lettere adgang til oplysninger om borgere i de udsatte områder.
* Straffen skal skærpes over for fagpersoner, der ikke indberetter, hvis børn mistrives.
* Overholder personale ikke underretningspligten, skal man kunne blive straffet med bøde eller op til fire måneders fængsel. Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen blive op til et år.
Færre kontanthjælpsmodtagere:
* Hvis en modtager af kontanthjælp flytter til et af boligområderne på regeringens ghettoliste, skal vedkommende trækkes i sin ydelse.
* Samtidig skal kommuner forbydes at henvise kontanthjælpsmodtagere til boligområderne.
Børn fra udsatte boligområder i daginstitution:
* Børn fra boligområder på regeringens ghettoliste skal gå i daginstitution fra de er et år. Ellers skal kommunen afgøre, om børneydelser kan standses.
* Daginstitutioner må højest optage 30 procent af deres børn fra boligområder, der de seneste tre år har været på regeringens ghettoliste.
Belønning til kommuner:
* Kommuner, der kan få indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund i arbejde, får en kontant belønning.
* Det udløser også kroner og øre, hvis elever med ikkevestlig baggrund består eller får højere karakterer end gennemsnittet af den samme gruppe året før.
Fordeling af gymnasieelever med udenlandsk baggrund:
* Fordelingen af elever med udenlandsk baggrund skal i nogle tilfælde prioriteres højere i udvalg, der fordeler ansøgere.
* Alle gymnasier skal have mulighed for at blive profilgymnasier. Det betyder, at de selv kan bestemme kriterierne for 25 procent af de elever, de optager.
Stopprøve i 0. klasse:
* Der skal indføres stopprøve i 0. klasse i udvalgte områder. Eleverne får flere forsøg til at bestå prøven, men de kan risikere at skulle gå et år om.
* Skoler, hvor en vis del af eleverne kommer fra socialt belastede boligområder, er omfattet. Det gælder både folkeskoler samt privat- og friskoler.

Kilder: Justitsministeriet, Børne- og Socialministeriet, Berlingske, Kristeligt Dagblad, Politiken, og TV2.