Rådmand afviser stilstand i mørklagt sag: - Det passer simpelthen ikke

Aarhus Kommune har grebet ind på flere punkter efter lukning af værested, mener rådmanden.

Rådmanden for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune, Anders Winnerskjold (S), vil gerne have genmæle ovenpå Gert Bjerregaards (V) udmelding om, at der ikke er sket noget, siden kommunen lukkede og politianmeldte Kontaktstedet i Gellerup. 

- Det passer simpelthen ikke, siger Anders Winnerskjold

- Det er selvfølgelig ikke en optimal situation, at en lang række medarbejdere er sendt hjem. Der er et beredskab, der lige nu mødes ugentlig og kan træde sammen med meget kort varsel, siger rådmanden. 

Han fortæller, at de unge, der allerede er en del af en indsats, fortsætter denne med andre medarbejdere. Flere af kommunens afdelinger og politiet har øget indsatsen og sin tilstedeværelse.

- Beredskabet har mit klokkeklare mandat til at sige til. De er derude og har fingeren på pulsen og dermed de bedste forudsætninger for at reagere derude.

Beredskabet, som siden lukningen har kunnet træde hurtigt til, består af flere af kommunens afdelinger, politiet og klubber derude, oplyser rådmanden.

Lukningen af Kontaktstedet skete i tæt dialog og samarbejde med de kriminalpræventive samarbejdspartnere i SSP-regi.
Lukningen af Kontaktstedet skete i tæt dialog og samarbejde med de kriminalpræventive samarbejdspartnere i SSP-regi.

Udvalget for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune har fået flere redegørelser om forløbet, men det er ikke meget, der er kommet offentligheden for øre. 

Hvad tænker du om Gert Bjerregaards konkrete kritik af, at det mistænkeliggør alle de hjemsendte medarbejdere, at I ikke er mere åbne?

- Jeg forstår godt ønsket om at få de konkrete forhold frem, og jeg bryder mig ikke om at få at vide, at vi ikke lægger nok frem. Men jeg synes, det vil være useriøst at lægge alt frem under en efterforskning, siger rådmand Anders Winnerskjold.

- Der er ingen dømte og en efterforskning i gang. Det ville være uordentligt at tage den i medierne, forklarer Anders Winnerskjold.

Af en fortrolig redegørelse af hændelsesforløbet, der mestendels er overstreget, fremgår det, at Kontaktstedet lukkede midlertidigt i uge syv efter et overfald på en ansat. Næste punkt er den 7. juni, hvor Kontaktstedet genåbner, og det aftales at iværksætte en "faglig udviklingsproces".

Orienteringen fylder i alt ti sider, men gør altså ikke læseren særligt klogere.
Orienteringen fylder i alt ti sider, men gør altså ikke læseren særligt klogere.

Herefter kontakter en centerchef 27. juni forvaltningen og ønsker sparring, da vedkommende oplever kulturudfordringer. Der er efterfølgende diverse møder og mail-udveksling, indtil magistraten informeres den 5. september og udvalget den 7. september. 

Efter en samlet redegørelse besluttes det den 19. september at hjemsende medarbejderne af hensyn til "den enkeltes sikkerhed og for at skabe ro om undersøgelserne af de fremsatte påstande".

Fakta om UC Gadeplan og Kontaktstedet

UC Gadeplan hører under Ungecenteret, der er organiseret under driftsområdet for Unge, Job og Uddannelse i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Teamet består af 12 opsøgende medarbejdere, der er til stede der, hvor de unge færdes. Medarbejderne hjælper hovedsageligt unge mellem 14-18 år i udsatte boligområder med råd og vejledning.

Kontaktstedet er et værested for unge i Gellerup, hvor man kan få professionel rådgivning og vejledning om eksempelvis familieforhold, bolig, økonomi, ensomhed, misbrug eller andet.

Kilde: Aarhus Kommune

Første møde med Østjyllands Politi fandt sted den 19. september, og rådmanden sendte en pressemeddelelse ud om lukningen den 20. september, samme dag som sagen overdrages til politiet.

Gert Bjerregaard ønsker efter politiets efterforskning en uvildig redegørelse af hele sagen, som ifølge ham kommer til at få konsekvenser.

Rådmand Anders Winnerskjold kan ikke sige noget om tidshorisonten. Østjyllands Politi ønsker ikke at udtale sig om en verserende efterforskning. 

Stor mystik om, hvad der er foregået i Gellerup blandt gadeplans- medarbejdere. Aarhus Kommune har sendt 12 medarbejdere hjem. Det ellers meget roste værested Kontaktstedet er lukket, og kommunen har politi-anmeldt flere for, indtil videre, ukendte forhold. Men ellers er sagen mørkelagt. Gert Bjerregaard, der er Venstres gruppeformand, kalder det grænseoverskridende og voldsomt, hvad der er sket på stedet. En ekspert kalder på hurtig handling hvis man ikke skal tabe de unge brugere af stedet på gulvet