Psykiatrien samles i Skejby

Region Midtjylland vil samle psykiatrien i Skejby

Regionsrådet i Region Midtjylland ønsker at samle psykiatrien i Risskov i Skejby.

Målet er at forbedre forholdene for de psykiatriske patienter og samtidig sikre en mere effektiv drift, end de smukke, men gamle og spredte bygninger i Risskov kan tilbyde.

Som en del af budgetforliget for 2012 har politikerne derfor besluttet at undersøge mulighederne for at lade en privat entreprenør overtage Aarhus Universitetshospital, Risskovs nuværende bygninger mod at opføre nye bygninger ved universitetshospitalet i Skejby.

Gode muligheder
En redegørelse fra Holst Advokaterne A/S konkluderer nu, at der både juridisk og markedsmæssigt vurderes at være gode muligheder for at gennemføre projektet.

Redegørelsen konkluderer, at juraen giver mulighed for at gennemføre ét samlet udbud, der omfatter både salg af Aarhus Universitetshospital, Risskov og opførelse af et nyt psykiatrisk center i Skejby. Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse:

- Tilbagemeldingen til os er, at der ude i markedet er interesse for både projektet og udbudsmodellen. Dermed har projektet bestået den første stopprøve, og i regionsrådet er vi meget ivrige efter at komme videre. Derfor kontakter vi snarest relevante ministerier som fx Indenrigs- og Økonomiministeriet, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Borgmester ser perspektiver
Borgmester Jakob Bundsgaard (S), Aarhus Kommune, ser også - både principielt og konkret - perspektiver ved den beskrevne model:

- Det er meget vigtigt at sikre den nødvendige udvikling og omstilling af den offentlige sektor, så bygninger følger med tiden. For Aarhus by er det væsentligt, at man indenfor en overskuelig årrække kan samle alle universitetshospitalets funktioner og dermed styrke Aarhus Universitetshospitals nationale position, til glæde for byens borgere og erhvervsliv, siger Jacob Bundsgaard.