Projekt giver patienter indflydelse på egen behandling

Et projekt på Aarhus Universitetshospital har givet patienter en bedre fornemmelse af at de kan deltage i beslutninger om deres egen behandling

Patienter på AUH oplever at have fået meget mere indflydelse på egen behandling

Tilbage i 2014 begyndte Aarhus Universitetshospital, som det første hospital i landet, systematisk at inddrage patienterne i beslutninger og valg omkring deres sygdom, samt de forskellige muligheder for behandling og pleje.

Nogle af vores afdelinger har taget et imponerende hop i den rigtige retning.

Lisbeth Kallestrup centerchef, AUH

Nu viser en ny evalueringsrapport, at de patienter der har været en del af projektet oplever, at have fået en langt større indflydelse på deres egen situation. 

På en af de involverede afdelinger er andelen af patienter der føler sig inddraget steget med hele 100 procent.

Ni afdelinger deltager

Det fireårige projekt, der har navnet Det Brugerinddragende Hospital, er et samarbejde mellem Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS), Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital (AUH).

Læs også Massage og kugledyner halverer antallet af bælte-fikseringer

Det er støttet af TrygFonden og omfatter 4500 læger og sygeplejersker fordelt på 18 afdelinger, som alle har fået til opgave at implementere patientinddragelsen i praksis.

Stort behov for løft

I følge centerchef fra Aarhus Universtetshospital, Lisbeth Kallestrup, viser de foreløbige evalueringer, at flere afdelinger har taget et imponerende hop i den rigtige retning. Og det har der været brug for.

Det handler om patienternes liv. Det er vigtigt for den enkelte at have indflydelse på behandlingen – fordi det er med til at bestemme, hvordan deres hverdag bliver. 

Helle Max Martin projektchef, ViBIS

Ifølge Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, som gennemføres hvert år i regi af Danske Regioner, fremgår det, at hver fjerde patient på landsplan ikke føler, at de får ordentlig mulighed for at deltage i beslutninger omkring deres egen behandling og pleje.

Det er et billede, som det storstilede projekt på AUH nu tydeligt rokker ved. Og det kommer ikke bare patienterne til gode, for når patienter og pårørende inddrages, aktiverer det også deres egne ressourcer i højere grad, hvilket fører til mere effektive og positive forløb, til glæde for alle involverede.

Seks konkrete anbefalinger

Evalueringsrapporten har nu resulteret i seks konkrete anbefalinger til en vellykket implementering af metoderne på andre afdelinger og hospitaler. Anbefalingerne handler blandt andet om at inddrage patienten i udviklingen af metoderne, at bruge patientens stemme og de gode historier som motivation og at give personalet indflydelse og støtte.

Rapportens Seks Anbefalinger

1: Patientens perspektiv bør inddrages i alle dele af processen
2: Ledelsens forventning og støtte bør være tydelig fra starten
3: De tværfaglige teams bør have frihed indenfor rammerne
4: De sundhedsprofessionelle bør tilbydes målrettet uddannelse
5: De nye indsatser bør omtales og udbredes
6: Udvalgte måleredskaber bør anvendes systematisk

Erfaringerne fra projektet skal nu udbredes til resten af landet. Indtil videre har afdelinger på Rigshospitalet, Sydvestjysk Sygehus og Herlev-Gentofte Hospital sagt ja til at samarbejde med ViBIS om implementering af nye metoder til patientinddragelse, det fortæller Aarhus Universitetshospital.

Her kan du læse og høre hvordan forventningerne til projektet var dengang det blev startet op i 2014:

Læs også Vil inddrage patienterne