Private skal bygge i Risskov

Virksomheder bag flere offentlige byggerier

Pensionskasser, entreprenører, arkitekter, sundhedskoncerner og andre private aktører holder nu for alvor deres indtog i det danske sundhedsvæsen, hvor de i stor skala får ansvaret for at bygge og drive offentlige hospitaler og afdelinger samt lægehuse, skriver Berlingske.

Regionerne er i øjeblikket i gang med at indgå en stribe aftaler med private konsortier, der blandt andet skal finansiere og bygge flere store psykiatrihospitaler og drive egentlige hospitalsafdelinger inden for kræft- og smertebehandling.

Ifølge formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), er der tale om et egentligt gennembrud for de såkaldte OPP-projekter (offentligt-privat partnerskab, red.), som har været diskuteret i årevis, men ofte er strandet på politisk modvilje.

- Det er lidt som med en ketchup-flaske, man ryster og ryster. Nu vælter det frem med mange og store projekter, som det offentlige på denne måde får mulighed for at realisere, og som også har klare udviklingsperspektiver for de private aktører, siger Bent Hansen, der også er formand for regionsrådet i Region Midtjylland.

Stort byggeri i Risskov

Den største OPP-aftale er et omfattende psykiatri-projekt til over én milliard kroner netop i Region Midtjylland.

Her skal regionsrådet i løbet af de kommende måneder udpege det private konsortium blandt flere interesserede, som skal finansiere og bygge et nyt 25.000 kvadratmeter stort psykiatrihospital med blandt andet en stor retspsykiatrisk afdeling i Skejby - mod til gengæld at overtage det nuværende psykiatrihospital i Risskov med tilknyttede boliger, grunde, værksteder etc., der ligger på et af de mest attraktive arealer i Aarhus-området.

Konsortiet skal også stå for drift og vedligehold af det nye hospital med sikkerhed for en 25-30-årig lejekontrakt med regionen.

Fidusen er altså, at det offentlige får bygget noget, man ellers her og nu ikke ville have råd til, mens aktørerne i det private konsortium er sikret et stabilt afkast over en længere tidshorisont og også har mulighed for at tjene gode penge på at byudvikle området i Risskov med boliger og andet.